Samfunn

FLERE I JOBB: Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie vil undersøke om flere kommer i jobb hvis ansvaret for arbeidsavklaringspenger overføres til kommunene.

Regjeringen vil gi kommuner ansvar for trygdeordning

Regjeringen inviterer kommuner til å delta i et forsøk der de overtar ansvaret for tildeling av arbeidsavklaringspenger til mennesker med redusert arbeidsevne.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidsavklaringspenger (AAP) er en trygdeordning som kal sikre folk inntekt når de på grunn av sykdom eller skade har behov for hjelp fra Nav for å komme i arbeid.

Ordningen er statens ansvar, men nå vil regjeringen gjøre et forsøk med å overføre ansvaret til kommunene, skriver NRK.

Forsøket skal gå over flere år, og regjeringen håper 20–25 kommuner melder seg frivillig.

– Tettere på

– Målet vårt er å komme tidligere inn og tettere på dem som trenger hjelp. Da vil flere hjelpes over i jobb, og dermed vil de kunne forsørge seg selv, sier arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) til NRK.

– Dette er en stor og komplisert endring. Derfor må vi forsøke med noen kommuner først. Så får vi se hvordan det virker, sier hun.

Hvis forsøket viser at kommunene får flere raskere i jobb, vil Hauglie overføre ansvaret for arbeidsavklaringspenger til kommunene over hele landet.

Det er også en risiko for kommuner som overtar statlige trygdepenger.

KS: Positivt med forsøk

I kommunenes organisasjon KS er man positiv til forsøket med å gi noen kommuner ansvaret for arbeidsavklaringspenger.

– Vi vet at noen kommuner ønsker seg et utvidet ansvar. Særlig hvis de får en økonomisk gevinst av å lykkes bedre enn hva arbeidsmarkedsmyndighetene gjør, sier Helge Eide, direktør for interessepolitikk i KS, til NRK.

KS-direktøren er mer avventende til å rulle ut en slik ordning over hele landet. Han påpeker at det vil innebære at kommunene løpe en økonomisk risiko.

– Det er også en risiko for kommuner som overtar statlige trygdepenger. For regningen kan bli større hvis de ikke lykkes, sier Eide.

Omfattende ordning

Arbeidsavklaringspenger er en stor og kostnadskrevende trygdeordning. Mange går over på AAP etter en sykemeldingsperiode, når de ikke lenger har rett til sykepenger.

Ved utgangen av juni i år var det 136 500 personer som mottok arbeidsavklaringspenger. Det utgjør fire prosent av befolkningen mellom 18 og 66 år, ifølge tall fra Nav.

Powered by Labrador CMS