Nyheter

En uønsket hånd på låret på julebordet er et klassisk eksempel på seksuell trakassering som Arbeidstilsynet trekker fram.

Styrker vernet mot seksuell trakassering på jobb

Fra nyttår endres arbeidsmiljøloven for å tydeliggjøre at vernet mot trakassering også gjelder seksuell trakassering på jobb.

Publisert Sist oppdatert

Arbeidstilsynet opplyser at lovendringen er gjeldende fra årsskiftet. Stortinget vedtok tidligere i år at lovteksten skulle presiseres for å gjøre det klart at loven også dekker seksuell trakassering.

– Hensikten er å gjøre lovverket enklere å forstå og gi bedre beskyttelse til den som opplever trakassering og uønsket seksuell oppmerksomhet på jobb, sier direktør Trude Vollheim i Arbeidstilsynet.

Næringslivet er positive

Hun påpeker at seksuell trakassering allerede er dekket av lovbestemmelsen.

– Men en presisering vil kunne bidra til at virksomheter retter mer oppmerksomhet på det forebyggende arbeidet mot seksuell trakassering på arbeidsplassen, sier Vollheim.

NHO-topp Kristin Krohn Devold sier en styrking av lovverket er en påminner til alle bedriftene om at de må ha etablerte rutiner. Virke er også positiv til lovendringen.

– Tydeliggjøring i loven bevisstgjør alle parter i arbeidslivet, slik at vi sammen jobber mot alle former for seksuell trakassering, sier Virke-direktør Bernt Apeland.

Uønsket kyss, hånd på låret og nakenbilde

Med seksuell trakassering menes enhver form for uønsket seksuell oppmerksomhet som har som formål eller virkning å være krenkende, skremmende, fiendtlig, nedverdigende, ydmykende eller plagsom.

Arbeidstilsynet trekker fram en seksuell kommentar, en hånd på låret eller et ufrivillig kyss som eksempler. De viser også til ufine vitser, et litt for langt blikk eller et nakenbilde.

– Ingen skal måtte tåle eller frykte for å bli utsatt for seksuell trakassering på jobb. Det er leders ansvar å sørge for at loven følges og at det ikke skal skje, sier Vollheim.

Nå som vi går inn i julebordssesongen, advares det igjen mot seksuell trakassering i overnattings- og serveringsbransjen. Det er satt i gang en kampanje – «Sammen setter vi strek for seksuell trakassering».

– Vår næring har flere av risikofaktorene som er knyttet til seksuell trakassering og julebordsesongen er en særlig utsatt periode. Enhver bedrift skal ha gode rutiner på plass, med en tydelig konsekvens, enkel varslingsprosess og ledere som er ansvarlig for gjennomføring og oppfølging, sier Krohn Devold.

Nettside med tiltak

Kampanjen er et samarbeid mellom partene i utelivsbransjen, Likestillings- og diskrimineringsombudet og Arbeidstilsynet.

– Sette Strek-kampanjen er en viktig påminnelse om at jobben ikke er ferdig, og at alle parter i arbeidslivet må jobbe sammen for at folk ikke utsettes for trakassering på jobb, sier Apeland.

Målet med kampanjen er å øke arbeidsgivers kunnskap om hva seksuell trakassering er og øke bevisstheten om ansvaret de har.

settestrek.no kan arbeidsgivere finne seks viktige tiltak for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på arbeidsplassen.

Seks tiltak mot seksuell trakassering på jobb

Dette er seks tiltak til arbeidsgivere for å forebygge og håndtere seksuell trakassering på jobben.

  • Kartlegg risiko: Kartlegg i samarbeid med de ansatte hvilke risikoer som er på arbeidsplassen og gjennomfør forebyggende tiltak.
  • Regler for oppførsel: Utarbeid i fellesskap regler for oppførsel på arbeidsplassen og informer alle ansatte om disse.
  • Rutiner for håndtering: Lag gode rutiner for å melde fra om seksuell trakassering og hvordan hendelsene skal håndteres. Informer alle ansatte om disse.
  • Brudd må føre til reaksjoner: Brudd på rutiner og retningslinjer skal føre til reaksjoner for den som trakasserer (kollegaer, gjester, kunder).
  • Tydelig lederansvar: Leders ansvar for å forebygge og håndtere seksuell trakassering skal være tydelig.
  • Snakk åpent: Snakk om seksuell trakassering og trakassering på arbeidsplassen.
Powered by Labrador CMS