Samfunn

To grunner til at finansmarkedene er bekymret

Det svinger heftig på verdens børser. Selv om man skulle tro at fallende oljepris var bra for verden, har finansmarkedene reagert med å selge seg ned i det meste. Særlig i banker eksponert mot energibransjen.

Publisert Sist oppdatert

Forhenværende sentralbanksjef i USA, Ben Bernanke, har spurt seg hvordan det kan henge sammen, olje er jo en kostnad for de aller fleste, når den går ned, burde jo det være bra.

I en lengre analyse av situasjonen utført for tenketanken Brookings Institution, finner han at fallet på børsene antagelig sammenfaller med fallet i oljeprisen fordi det er en bakenforliggende årsak som forklarer begge deler. Problemet er at det er for lav etterspørsel etter både olje og andre ting. Når folk ikke lenger vil kjøpe varer i Kina, trenger ikke Kina kjøpe olje, og sånn fortsetter det.

Er bankene i trøbbel igjen?

En annen grunn til uværet på børsene kan være mer direkte knyttet til fallet i oljeprisen.

Det er bloggeren Evan Soltas som har studert hvorfor finansmarkedene har begynte å selge unna bankaksjer. Og svaret hans er foruroligende. Banker, først og fremst i USA, har lånt ut enorme summer til oljeskifer-bransjen. Mange av disse lånene ble gitt da oljeprisen var mye høyere enn idag, og nå er det høyst uklart om bransjen er i stand til å betjene disse lånene. Det vil i neste omgang gå ut over bankene.

Soltas har beregnet at for hvert prosentpoeng ekstra eksponering en banks låneportefølje har mot oljebransjen, har aksjekursen falt med 3,86 prosentpoeng siden jaunar 2013 sammenlignet mot andre bankaksjer. Mesteparten av fallet har kommet i det siste. Han mener at om lag 40 prosent av fallet kan tilskrives eksponering mot energibransjen. Og ved å se på hvordan markedet verdsetter disse bankene nå for tiden kommer han frem til at finansmarkedet venter seg en historisk bølge med mislighold i sektoren.

Ifølge Bloomberg har store amerikanske banker for tiden 123 milliarder dollar i utestående lån til energibransjen.

Powered by Labrador CMS