Samfunn

Finansminister Jan Tore Sanner (H) vil at et nytt utvalg skal vurdere Oljefondets fremtid.

Utvalg skal vurdere å flytte oljefondet ut av Norges Bank

Et nytt, regjeringsoppnevnt utvalg skal se på hvordan oljefondet skal styres i fremtiden, blant annet på risiko og strategi.

Publisert Sist oppdatert

Utvalget ledes av direktør Ulf Sverdrup i Nupi, skriver Finansdepartementet i en pressemelding.

I tillegg til å vurdere risikoen i finansmarkedene og fondets investeringsstrategi, skal utvalget vurdere om man skal fortsette å plassere oljefondet under Norges Bank, eller skille det ut for å møte fremtidens utfordringer.

Blant utfordringene som nevnes er omstilling av verdensøkonomien for å oppfylle Parisavtalen, økt gjeld i privat og offentlig sektor, og økt markedsmakt for enkelte selskaper.

– Det er ikke gitt at de neste 25 årene vil bli like enkle og vellykkede. Vi har nettopp utredet hvordan klimarisiko kan påvirke fondet. Nå skal et utvalg se på fondet i en bred internasjonal sammenheng. Det betyr at de må vurdere både risiko og muligheter for et så stort fond, sier finansminister Jan Tore Sanner (H) til E24.

Powered by Labrador CMS