Samfunn

Norske politikere må ha ryggrad for å stå imot presset fra oljelobbyen, mener statsminister Erna Solberg. Mandag fortsetter forhandlingene om en krisepakke for oljebransjen.

Viktig å ha ryggrad mot oljebransjen

Politikere trenger ryggrad for å stå imot presset fra oljelobbyen, mener statsminister Erna Solberg (H). Mandag fortsetter oljeskatt-forhandlingene.

Publisert Sist oppdatert

– Norsk politikk har tidligere vist ryggrad med å kunne stå imot dette tidligere. Det er viktig at vi gjør en selvstendig vurdering av hvordan dette skal være framover, uavhengig av det presset som legges på oss nå, sier Solberg til NTB.

På Høyres sentralstyremøte søndag advarte statsministeren om at koronakrisen kan bli avløst av en jobbkrise, ikke minst i olje- og gassbransjen og leverandørindustrien, som har opplevd økonomisk bråstopp i kjølvannet av oljeprisfall og koronakrise.

Mandag ble de knalltøffe forhandlinger om midlertidige utsettelser i skatteregningen for oljeselskapene gjenopptatt på Stortinget. Målet er å kunne frigjøre summer i 100-milliardersklassen til nye investeringer.

Strides

Regjeringspartiene Høyre, KrF og Venstre har blitt drevet fra skanse til skanse av opposisjonspartiene Ap, Frp og Sp, som er i flertall. SV trakk seg fra forhandlingene tirsdag.

Stridens kjerne skal være hvilken modell for beskatningen som skal velges. Oljebransjen har sterkt ønsket seg muligheten til direkte utgiftsføring på selskapsskatten, noe Frp helhjertet har stilt seg bak.

Også Senterpartiet vil åpne for endringer i selskapsskatten, sa parlamentarisk leder Marit Arnstad til NTB fredag. Det samme vil Arbeiderpartiet, etter det NTB kjenner til.

Men Solberg advarer sterkt imot en slik endring.

– Åpne en låvedør

– Dette vil være med på å bryte opp det skattesystemet som ble innført i 1992, hvor man har like regler for selskapsskatt for alle typer bransjer. Det prinsippet er ganske viktig. Å endre på dette vil åpne en låvedør for at alle andre skal ha det, sier hun til NTB.

– Det vil føre til et beskatningssystem som ikke er nøytralt mellom bransjer, og som ikke kommer til å være riktig for hvordan vi bruker ressursene. Vi må ikke komme i en situasjon der samfunnsøkonomisk ulønnsomme prosjekter blir realisert fordi vi gjør store endringer i skattesystemet, utdyper hun.

En annen modell det forhandles om, er å gi næringen et ekstrafradrag i form av større friinntekt. Men dette kan føre til at staten taper skatteinntekter på sikt, og at løsningen dermed få mer preg av å være skattesubsidier enn en midlertidig utsettelse på skatteregningen.

Pest eller kolera

Solberg holdt søndag kortene tett til brystet om hva hun synes om en slik løsning.

– Vi forhandler i Stortinget. Så får vi se hva som kommer ut av det, sier hun.

– Har opposisjonen realiteten gitt regjeringen et valg mellom pest og kolera?

– Nei, jeg opplever at det er ulike synspunkter også i opposisjonen på hva som er riktig. Men Høyre kommer til å følge det som er riktigst for oss, sier Solberg.

– Synes du opposisjonen har lagt seg litt for flate for oljebransjen?

– Jeg har ikke tenkt å karakterisere opposisjonen. Jeg forhandler med dem, sier Solberg.

Advarer mot insentiver

I en kronikk i Aftenposten fredag advarte åtte økonomiprofessorer kraftig mot å gi skatteinsentiver til oljebransjen. Der heter det blant annet at «det er tvilsomt om samfunnet er tjent med å stimulere til investeringer i mer utvinning av olje og gass nå».

– Hva tenker du om deres vurderinger?

– Det som er viktigst for oss nå, er å få opp investeringstakten i en veldig usikker olje- og gassnæring. Vi skal sikre jobbene, men samtidig sørge for at det vi gjør, er holdbart på lang sikt, sier Solberg.

Powered by Labrador CMS