Samfunn

Samler power. Byrådsleder i Oslo Raymond Johansen t.v. og tidligere byråd for næring og eierskap Geir Lippestad da de presenterte oppkjøpet av Hafslund i 2017.

Vil samle kraften på Østlandet

Eidsiva Energi og Hafslund E-CO enige om intensjonsavtale om sammenslåing. Samtidig opprettes nytt selskap - Ny Energi - som skal levere "fremtidens energisystem".

Publisert Sist oppdatert

Kort tid etter at Oslo Kommune kjøpte ut de andre eierne av Hafslund og slo det sammen med E-CO kommer intensjonsavtale om enda en sammenslåing. Denne gangen er det Eidsiva Energi som står for strømnettet i Hedmark og Oppland.

Til sammen er Hafslund E-CO og Eidsiva Energi i dag blant landets største selskaper innen kraftproduksjon og nett. Et eventuelt nytt selskap vil få nærmere en million kunder og samlet produsere 16,4 TWh strøm.

Om selskapene

Hafslund E-CO har vel 600 ansatte, en omsetning på ca. 8,8 milliarder kroner og er eier av Norges nest største kraftproduksjonsselskap, E-CO Energi med en middelproduksjon på nær 13 TWh per år, og Norges største nettselskap, Hafslund Nett AS, med 720 000 kunder i Oslo, Akershus og Østfold. Hafslund E-CO er eiet av Oslo kommune.

Eidsiva har rundt 1000 ansatte, omsetter for omtrent 4 milliarder kroner i året og har en årsproduksjon på ca. 3,4 TWh vannkraft. Eidsiva Nett har områdekonsesjon for distribusjon av strøm i 15 kommuner i Hedmark og fem kommuner i Oppland. Eidsiva Nett har 162 000 kunder. Eidsiva er eiet av Hedmark og Oppland fylkeskommuner, og 27 kommuner i begge fylker.

I avtalen heter det at partene vil legge til rette for videre konsolidering innenfor kraftbransjen.

For å reflektere de ulike eiernes bidrag til de nye virksomhetene, vil det skje tre sammenslåinger: Nye Eidsiva vil bli eiet 50/50 av Hafslund E-CO og eksisterende eiere i dagens Eidsiva, og hovedkontoret skal fortsatt ligge på Hamar.

Hafslund E-COs nettvirksomhet – Hafslund Nett AS – slås sammen med Eidsiva Nett AS mot at Hafslund E-CO får oppgjør i aksjer i Eidsiva Energi. Det fusjonerte nettselskapet blir 100 prosent eiet av det felleseide Eidsiva Energi. Nettselskapets hovedkontor vil være lokalisert på Hamar

Eidsivas kraftproduksjonsvirksomhet slås sammen med E-CO Energi AS mot at Eidsiva får aksjer i dette selskapet, som blir et nytt felles eiet produksjonsselskap med Hafslund E-CO som majoritetseier. Produksjonsselskapet skal ledes fra Oslo. Eidsivas fagmiljø innen vannkraft og produksjon vil styrkes, og få varig tilhold på Lillehammer.

Kompetansebygging om fremtidens energisystem, forretningsutvikling og utvikling av nye forretningsområder planlegges lagt til et eget selskap – Ny Energi - som vil være majoritetseiet av Hafslund E-CO, og ha hovedkontor i Oslo.

– For å sikre et robust energiselskap i Innlandet er det viktig at Eidsiva tar aktiv del i denne utviklingen. Med den foreslåtte strukturendringen vil vi få et Eidsiva som i verdi er dobbelt så stort som i dag. Et større kommunalt/fylkeskommunalt eiet selskap vil være bedre rustet til å møte de endringene som bransjen står overfor, og vil kunne trygge og videreutvikle arbeidsplasser, kompetansen og fagmiljøene i Hedmark og Oppland med en solid forankring i Innlandet, sier konsernsjef Øistein Andresen i Eidsiva.

Peker på digitalisering

– Hafslund E-CO forvalter Oslo kommunes eierskap i nett og kraftproduksjon. Vi vet at digitalisering, nye forbruksmønster og økte krav fra fornybarsamfunnet kommer for fullt. Ved å slå oss sammen med Eidsiva utløser vi betydelige synergier og vi skaper felles virksomheter som har kompetansen som trengs for å møte fremtiden. Vår erfaring er at konsolideringer gir store synergier i systemer, skalafordeler og bedre bruk av kompetanse. Desentrale driftsmodeller skal muliggjøre flere sterke kompetansemiljøer i selskapene, sier konsernsjef Finn Bjørn Ruyter i Hafslund E-CO.

Gjennomføringen vil være avhengig av myndighetenes godkjennelse.

Powered by Labrador CMS