Synspunkt

Synspunkt | Anne Cecilie Kaltenborn: Måler høyere tillit til næringslivet enn til stater

Mange bedrifter opplever nå så mye politisk motstand at de kan ha god grunn til å tvile på samfunnets tillit, skriver Anne Cecilie Kaltenborn.

Publisert Sist oppdatert

­Anne Cecilie Kaltenborn er administrerende direktør i NHO Service og Handel.

SYNSPUNKT: Interessant nok er tilliten til næringslivet globalt nå høyere enn til politikere, viser Edelman Trust Barometer, lansert denne uka.

De siste månedene har norsk næringsliv måttet tåle en rad av politiske angrep og innstramminger. Krav om «nullprofitt» for å få lov til å levere tjenester til velferdsstaten, og forbud mot å leie inn sårt tiltrengt arbeidskraft, er noen av dem.

Det er lett for bedrifter å føle at det nærmest hadde vært bedre om de gikk med underskudd enn overskudd, og at tilliten til bedrifter generelt er lav.

Krig og krise stiller nye krav både til næringslivet og regjeringer, så vel som til den fjerde statsmakt, pressen. «The Edelman Trust Barometer», som siden årtusenskiftet har publisert en årlig, global undersøkelse med 36.000 deltakere fra 28 land, kaster lys over utviklingen av tillit i det offentlige rom. Funnene er fascinerende, om ikke akkurat oppløftende.

Tillitsgap mellom fattig og rik

For 22. gang publiserte Edelman i år barometeret over tilliten til bedrifter, organisasjoner (NGOs - Non-Governmental Organizations), stater og media. Selv om Norge ikke er blant de 28 landene som inngår i undersøkelsen bak det verdenskjente, amerikanske tillitsbarometeret, har vi grunn til å merke oss resultatene som et uttrykk for mentaliteten i verden som omgir oss.

Richard Edelman, leder for Edelman Trust Barometer, kunne fortelle at i de 19 første årene de gjorde undersøkelsen, var det ideelle organisasjoner (NGO) som nøt størst tillit i verden.

Korona-pandemien bidro nok til at 2020 ble et år der stater og regjeringer toppet tillitsbarometeret enn kort stund, men at bedrifter tok over som de mest tillitsvekkende aktørene fra og med januar 2021. Denne trenden fortsatte i årets analyse.

En annen tendens, som i seg selv er både urovekkende og betydningsfull i undersøkelsen, er det økende tillitsgapet, der de med lavest inntekt viser betydelig mindre tillit både til samfunnets institusjoner og næringsliv enn de høyeste lønnsprosentilene.

Ukraina-krigen spisser bestillingen til næringslivet

Edelman Trust Barometer lanserte mandag denne uken en oppdatert versjon av tillitsbarometeret fra januar. Krigen i Ukraina gjorde at analyseselskapet ønsket å oppdatere funnene sine, for å se hvordan krigen hadde påvirket tilliten til bedrifter, organisasjoner, stater og media i 14 land.

Både Helle Thorning-Schmidt, tidligere dansk statsminister, og Brad Smith, president i Microsoft, var blant de inviterte til å diskutere barometeret. Funnene bekrefter en mer regional verden. Viktig er også at funnene bekrefter at forventningene til private bedrifter er høyere enn noen gang, og at deres samfunnsrolle anses å ha vokst de siste årene.

Ifølge den sylferske rapporten opplevde de bedriftene, som var til stede i Russland, men som forlot landet etter Ukraina-invasjonen, at tilliten til dem økte med hele 31 prosent. Tilsvarende ble bedrifter, som ble værende, straffet med et 38 prosents fall i tillit.

Ifølge Edelmans ord legger dette et «geopolitisk ansvar» på bedriftsledere, og gir dem en tung moralsk bør som kanskje ikke er ny, men som er svært uttalt i forbindelse med den pågående krigen.

Foretrekker egne lands merkevarer

Både pandemien og krigen i Ukraina har det til felles at de har styrket anti-globaliseringstrender på forskjellige vis. Folk har ifølge det ferske tillitsbarometeret en mye høyere preferanse for merkevarer fra egne land (home brands) nå enn for kort tid siden. Generelt viser kartleggingen at folk har 25 prosent høyere tillit til merkevarer fra eget land enn til merker fra andre land. Edelman bruker ordet «nasjonalisme» om denne preferansen. Endringen er særlig høy blant engelske og amerikanske forbrukere, og det kan se ut som om det går ut over særlig kinesiske varer. Kortreiste varer får med andre ord med denne trenden et ekstra løft, mens den nasjonale preferansen ser ut til å gå ut over verdenshandelen.

Tillit til bedriftenes kunnskap

Mens 85 prosent av de spurte i Edelman Trust Barometer fortsatt mener at bedrifters primære oppgave er å sikre jobber, vekst og forbedringer av produkter, er det en interessant trend at nesten like mange av de spurte forventer at næringslivet skal løse samfunnsoppgaver som inkludering, utjevning av forskjeller, og en mer bærekraftig verden. Bedrifters kompetanse ble fremhevet som en grunn til de høye forventningene og den høye tilliten.

I Norge har vi generelt høyere tillit til stat og politikere enn det som er tilfelle i andre land, og vi skal ikke overføre funnene til norsk virkelighet. Allikevel er det gledelig at næringslivets kompetanse og forventningen til at de skal utgjøre løsningen på mange av verdens utfordringer, gjør at de globalt nyter økt tillit på gjentatte målinger de siste årene.

Powered by Labrador CMS