Synspunkt

Til tross for år med innsats for å øke kvinnelig representasjon i ledelse og styrer, avslører vår undersøkelse en vedvarende motvilje blant kvinner mot å ta på seg lederroller, skriver Beathe Knudstad-Lopez. Foto: Jacob Lund | iStock Photos

Synspunkt | Beathe Knudstad-Lopez: Kvinner snur ryggen til lederstillinger

Likestilling i arbeidslivet står høyt på agendaen i Norge. Likevel uttrykker kun en fjerdedel av kvinnene et ønske om å ta lederansvar, mot over en tredjedel av mennene, skriver Beathe Knudstad-Lopez.

Publisert Sist oppdatert

­Beathe Knudstad-Lopez er nasjonal leder i Randstad-selskapet Dfind. Portrettbildet av henne på forsiden er tatt av Trude Brun Wilhelmsen i Randstad Norway.

­Lyst til å sende oss et innlegg? Mailadressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Likestilling i arbeidslivet står høyt på agendaen i Norge. Samtidig avdekker Randstads siste undersøkelse en overraskende tendens: Interessen for lederstillinger blant norske arbeidstakere ligger betydelig lavere enn blant deres globale kollegaer.

Kjønnsforskjellene i denne ambisjonen er tydelige. Kun en fjerdedel av kvinnene uttrykker et ønske om lederansvar, mot over en tredjedel av mennene.

Det er et tankekors at vi ser denne motviljen etter så mange år med fokus på kvinner i lederstilling, kvotering av kvinner i ASA-styrer og nå med den nye politiske satsingen fra statsråd Vestre om at mellomstore og store selskaper skal ha minst 40 prosent kjønnsbalanse i styret.

«Klarer vi ikke å motivere kvinner til å ta lederansvar, går vi glipp av halvparten av talentene.»

I mange år har vi sett på hvordan vi kan motivere kvinnene, men er det kanskje på tide at vi som sitter i ledelsen og i styrer ser oss selv i speilet?

Gjør vi egentlig nok for å synliggjøre fordelene ved å være leder eller å sitte i et styre?

Næringslivet går glipp av talentene

Jeg tror ikke vi er flinke nok til å gjøre oss attraktive for de dyktige kvinnene, noe som medfører at næringslivet går glipp av verdifull kompetanse. Vi må ikke lure oss til å tro at likestilling i arbeidslivet først og fremst handler om å gjøre kvinner en tjeneste. Det handler like mye om å gjøre selskapene vi jobber for en stor tjeneste. For klarer vi ikke å motivere kvinner til å ta lederansvar, går vi glipp av halvparten av talentene.

Kun 24 prosent av alle kvinner har ambisjoner om lederansvar eller kan tenke seg det, sammenlignet med 37 prosent menn. Blant kvinner svarer så mange som 52 prosent at de ikke ønsker seg lederansvar, hvor 33 prosent av menn svarer det samme.

Motviljen øker med alder

  • Et annet interessant funn er at jo eldre man blir jo mindre ønsker man å ta på seg lederansvar:
  • 50 prosent av Generasjon Z (18 til 26 år) ønsker lederansvar.
  • 35 prosent av Millenials (27 til 42 år) ønsker lederansvar.
  • 27 prosent av Generasjon X (43 til 58 år) ønsker lederansvar.
  • 17 prosent av Boomers (59+ år) ønsker lederansvar.

Det er et stort paradoks at jo mer erfarne arbeidstakerne blir, jo mindre lyst har de til å bli leder.

Man kan jo tenke at jo eldre man blir, jo mindre ambisiøse blir man, men det er jo særlig eldre arbeidstakere med lang erfaring som kan egne seg godt til å ta på seg lederansvar.

«Det er et stort paradoks at jo mer erfarne arbeidstakerne blir, jo mindre lyst har de til å bli leder.»

For kvinner blir det kanskje også enklere å ta på seg lederansvar etter småbarnsfasen. Så det at færre ønsker å bli ledere når de bikker 40, er et problem man må ta på alvor.

Kanskje det er blant kvinner over 40 man egentlig bør legge inn støtet når man nå skal rekruttere kvinner til ledelse og styrer?

Utfordrende mangel på ambisjoner

Det paradoksale gapet mellom erfaring og ambisjon om lederansvar blant arbeidstakere, særlig kvinner, utfordrer dagens tilnærming til likestilling i næringslivet.

Til tross for år med innsats for å øke kvinnelig representasjon i ledelse og styrer, avslører vår undersøkelse en vedvarende motvilje blant kvinner mot å ta på seg lederroller.

Dette setter søkelyset på behovet for en ny dialog om hvordan vi kan gjøre lederstillinger mer tiltalende og tilgjengelige for kvinner, spesielt de over 40, som representerer et uutnyttet potensial i arbeidsstyrken.

Ved å adressere disse utfordringene, kan vi ikke bare fremme likestilling, men også berike våre selskaper med et bredere spekter av erfaring og perspektiver.

Powered by Labrador CMS