Synspunkt

Det bedriftseierne bør tenke på, er hvilken kompetanse de trenger i styret. Og starte der. For når det er klart, kan de finne kvinner med denne kompetansen. Og menn, skriver Frode Solberg og Hege Tunstad. Illustrasjonsfoto: Kenishirotie | iStock Photos

Synspunkt | Frode Solberg og Hege Tunstad: Den store kvinnejakten

Den store kvinnejakten er i gang, men bedriftseiere flest bør ta en fot i bakken – og kanskje en aldri så liten kalddusj for å roe ned jaktinstinktet sitt, skriver Frode Solberg og Hege Tunstad.

Publisert Sist oppdatert

Frode Solberg er høyskolelektor innen forretningsutvikling ved Institutt for rettsvitenskap og styring på BI i Trondheim. Hege Tunstad er selvstendig næringsdrivende med mange års erfaring i strategisk kommunikasjon og har bakgrunn fra blant annet NHO og NTNU i Trondheim.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Vi vet jo alle at feilansettelser er det dummeste og dyreste en bedrift gjør. Det er ikke annerledes med styret og dets medlemmer.

For all del – behovet for påfyll i styrer rundt om er udiskutabelt, og at flere kvinner vil være et strålende tilskudd, er det heller ingen tvil om.

Det bedriftseierne imidlertid først og fremst bør tenke på, er hvilken kompetanse de trenger i styret. Og starte der. For når det er klart, kan de finne kvinner med denne kompetansen. Og menn.

Det kan jo hende det bør skje noen bytter der også, og det kan hende de rette venter på benken.

Rykende fersk lov

De bedriftene dette gjelder, fikk den nye loven i fanget i desember 2023, og den første gruppen bedrifter skal ha kjønnsrepresentasjonen på plass i løpet av 2024.

Det handler om hele virksomhetens fundament, dette. Så det kan være greit med en påminnelse om de strukturene som ligger til grunn – og kanskje trengs det noen oppdateringer her:

1. Er vedtektene endret i samsvar med de nye kravene?

2. Er eventuelle aksjonæravtaler og andre formelle områder oppdatert?

3. Er kompetansebehovet i styret sett i forhold til våre utfordringer definert for «det nye styret»

For aksjeselskaper i SMB-segmentet (små og mellomstore bedrifter) er det de aller færreste som har en valgkomité. Det betyr en dialog mellom aksjonærene og til dels styret om «hva vi trenger» og dernest å finne de dere trenger.

Bevisst rekruttering

Hvis du er bedriftseier og tenker å møte de nye kravene ved å rekruttere passivt ved hjelp av databaser og rekrutteringsbistand, så er ikke det nødvendigvis en suksessoppskrift. Det blir som å møte kvinnen eller mannen i ditt liv på blind date. Det kan gå bra, men det er ikke gitt at det gjør det.

«Det kan jo være fint å vite hva man ser etter før man byr opp til dans. Lykke til med kvinnejakten.»

Å bruke ekstern hjelp er vel og bra, så lenge dere selv er bevisste og har tenkt grundig igjennom hva dere trenger i deres styrefornyelse.

Ta da en fot i bakken og tenk igjennom hva dere faktisk trenger. Se bare på de andre kravene dere har fått og får nå, med tanke på åpenhetsloven, bærekrafts rapportering, «grønn finansiering», HR og behovet for ny arbeidskraft.

Ti ting å tenke på

Her er ti punkter som dere kan ta med til diskusjonen før dere går ut på kvinnejakt:

1. definer tydelig hva som er deres kritiske utfordringer fremover.

2. definer tydelig hvilken kompetanse dere trenger for å løse deres utfordringer.

3. hva slags total sammensetning av styret er ønskelig ut ifra kompetansebehov og eiernes representativitet?

4. hvilke endringer må/bør dere foreta i vedtekter og aksjonæravtaler med mer?

5. hvilke prinsipper skal gjelde for styrehonorering?

6. skal styrets leder være en ekstern ressurs?

7. skal styreleder representere aksjonærenes eierandel, eller skal posisjonen rullere mellom aksjonærene?

8. skal daglig leder være valgt styremedlem?

9. skal vedtektene hjemle varamedlem(er)?

10. hvilke tilpasninger bør/må dere gjøre i forhold til eventuelle datterselskaper?

Det kan jo være fint å vite hva man ser etter før man byr opp til dans. Lykke til med kvinnejakten. Måtte dere alle finne en god match.

Powered by Labrador CMS