Synspunkt

Heldigvis skjer det en rask og positiv utvikling av løsninger som kan tas i bruk – enten det gjelder samfunnsendringer, teknologiske eller naturbaserte grønne løsninger, skriver Mari Sundli Tveit. Foto: Petmal | iStock

Synspunkt | Kjetil Lein og Nina Riibe: Kompetanseheving er avgjørende i det grønne skiftet

Det er de ansatte som til daglig skal utføre jobben i det grønne skiftet. Derfor må nok arbeidskraft ha riktig kompetanse innen bærekraft og sirkulærøkonomi. Det er ikke tilfellet i dag, skriver Kjetil Lein og Nina Riibe.

Publisert Sist oppdatert

Kjetil E. Lein er visepresident i Norges ingeniør- og teknologorganisasjon (NITO), Nina Riibe administrerende direktør i arbeidstakerorganisasjonen Econa og leder av Sirkulærskiftet.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Partssamarbeidet og den norske modellen er en forutsetning for å få til det grønne skiftet. Vi trenger ansatte som kan installere solcellepaneler, designe og utvikle mer holdbare og resirkulerbare produkter, bygge vindturbiner og iverksette miljøvennlige teknologier.

Disse arbeidstakerne må sikres den nødvendige kompetansen og kvalifikasjonene som trengs for å utføre jobben.

Samtidig må arbeidsgivere sørge for at arbeidstakere har kompetanse til å utføre og utvikle tjenester og produkter som kreves i et grønt skifte. Det betyr investering i ansattes kompetanse gjennom opplæring og formell kompetanseheving.

Vil bremse det grønne skiftet

Mangel på kompetanse hos arbeidstakere bremser det grønne skiftet. Dessverre møter alt for mange av NITOs medlemmer arbeidsgivere som er lunkne til å utvikle sine ansatte gjennom kompetanseheving.

Slike arbeidsgivere fungerer som bremser i all utvikling, også for grønn omstilling.

Kombineres dette med NITOs behovsundersøkelser, som viser at det er stor mangel på nettopp ingeniører og teknologer, kan konsekvensene bli at det tar lenger tid til å omstille samfunnet.

Søker mer kompetanse

Arbeidstakerne på sin side søker mer kompetanse. Over halvparten av Econas medlemmer oppgir at de trenger mer kompetanse på bærekraft og grønn omstilling. Imidlertid oppgir kun én tredjedel at de får kompetanseheving innen fagfeltet. Dette er for dårlig, da bærekraft nå er en sentral del av virksomheten.

Økonomene ønsker seg spesielt kompetanse i bærekraft innen fagfeltene de ellers er best på. 80 prosent ønsker seg økt kompetanse på bærekraftstrategi, og nærmere 70 prosent etterspør mer kompetanse innen ESG-rapportering.

Imøtekommes ikke disse ønskene, kan vi ende opp med ikke å nå EUs taksonomikrav, samtidig som vi mislykkes i å ha konkurransedyktige bedrifter i møte med bærekraftige forretningsmodeller på kontinentet.

Kritisk viktig for vår framtid

Det grønne skiftet er en kritisk sak for vår framtid, og arbeidslivet spiller en avgjørende rolle i å sikre at dette skiftet skjer på en effektiv og sikker måte. Derfor må arbeidstakerne ha tilstrekkelig kompetanse og mulighet til kompetanseheving.

Det er viktig å handle nå for å sikre at vi når våre grønne mål og skaper en bærekraftig fremtid for alle.

Powered by Labrador CMS