Synspunkt

Det vi nå står igjen med, er at Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og den mest innovative aktøren, skriver Tor W. Andreassen. Foto: Flytoget.no

Synspunkt | Tor W. Andreassen: Vy tar over Flytoget. Det burde vært omvendt.

Fredag 3. mars 2023 falt dommen. Vy tar over Flytoget. Med det mister de reisende til Gardermoen et togtilbud som har gitt svært høy kundetilfredshet og en opplevelse av en innovativ og dermed attraktiv aktør, skriver Tor W. Andreassen.

Publisert Sist oppdatert

­Tor Wallin Andreassen er professor og tilknyttet DIG senteret ved Norges Handelshøyskole (NHH) i Bergen.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Argumentet om et mer effektivt togtilbud trumfet kundenes vurderinger. Det kundene trenger, er ikke mer effektiv togdrift, men et bedre togtilbud. Det er ikke gitt at de får det nå.

Med Vy som eier, som ifølge Norsk kundebarometer (NKB) og Norsk innovasjonsindeks (NII) ligger i den laveste delen av rangeringene, er det vanskelig å forestille seg hva Vy kan tilføre Flytog-konseptet av markedsorientert ledelse eller innovasjonskapasitet.

Aktørenes prestasjoner, sett gjennom kundens øyne, er vist i tabellen nedenfor.

Vy Flytoget
Kundetilfredshet6779
Innovasjonsevne4758
Relativ attraktivitet5367

Kilde: NKB og NII, 2022. Tallene er indeksert fra 0 til 100 (best).

Hva kundene mener og opplever i denne saken, har ikke vært relevant – sett fra myndighetenes ståsted, noe som vitner om manglende forståelse for hvordan effektiv konkurranse bør og må fungere. De mest produktive med det beste markedstilbudet og den beste innovasjonen presser ut de dårligere og mindre produktive.

Når vi ikke lar denne prosessen av kreativ ødeleggelse skje, bygger vi inn en rigiditet i omstillingsprosessene som er det motsatte av hva vi trenger for å omstille Norge.

Vil forlate Flytoget

Det vi nå står igjen med, er at Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og den mest innovative aktøren. De ansatte i Flytoget har mest sannsynlig opplevd prosessen som urettferdig og at den er blitt gjennomført med maktmisbruk i deres disfavør. Da er dette i deres øyne en fiendtlig overtakelse.

Min spådom er at ansatte i Flytoget vil skape kø i døren på vei ut og vekk fra Flytoget. Vy overtar i verste fall et tomt selskap og løser oppdraget på en gjennomprøvd Vy-måte.

«Det vi når står igjen med, er at Flytog-kundene mister markedets beste tilbud og den mest innovative aktøren.»

Når produktene – togene og strekningen – er identiske, er det de teknologiske løsningene før, under og etter turen, kombinert med de ansatte, som skaper tilfredshet, innovasjoner, og attraktivitet.

På de to siste punktene driver Flytoget en annen idrett enn Vy, og det er vanskelig å se hvordan et monopol med en lang historie i å score lavt på viktige kundevariabler, kan tilføre de ansatte og markedet noe annet enn jobbsikkerhet og mindre fornøyde kunder.

Powered by Labrador CMS