Synspunkt

Personlig engasjement er ofte avgjørende for å få med seg andre, skriver Truls Liland. Illustrasjonsfoto: JuSun | Istock Photos

Synspunkt | Truls Liland: Personlig engasjement og endring

Bør vi være mer opptatt av personlig engasjement for å lykkes med endringsprosesser i organisasjoner? spør Truls Liland.

Publisert Sist oppdatert

­­Truls Liland er stipendiat ved Hauge School of Management, NLA Høgskolen/Norges Handelshøyskole i Bergen.

Lyst til å sende oss et innlegg? E-post-adressen er synspunkt@dagensperspektiv.no

SYNSPUNKT: Selv om vi sier at forandring fryder, kan endring være vanskelig. Det krever noe mer enn kun å holde hjulene i gang og opprettholde daglig drift. For å lykkes med å fremme og skape forandring, er det kanskje naturlig å tenke at det vil kreve både personlig engasjement, innsats og mot. Jeg vil her se nærmere på det første.

Endring er krevende

Dessverre er det slik at mange endringsprosesser, faktisk opp mot 70 prosent, ikke lykkes. En oppnår ikke de ønskede organisatoriske resultatene. Det tar lenger tid enn planlagt og blir gjerne dyrere enn forventet.

Dessuten opplever flere at denne typen prosesser skaper frustrasjon og misnøye blant de ansatte. Kan et større personlig engasjement utgjøre en forskjell her?

Det er selvsagt vanskelig å si noe generelt om alle typer endringsprosesser. Hver prosess er jo på mange måter unik og har sine spesifikke utfordringer.

Dessuten er det stor forskjell på endringer på individnivå, i organisasjoner og større samfunnsendringer. Men kanskje det også er noe som går igjen i slike prosesser som lykkes. I så tilfelle vil det være nyttig å finne ut hva disse faktorene er, spesielt knyttet til organisatoriske endringsprosesser som vektlegges her.

Mennesker skaper endring

Det finnes en rekke ulike modeller som forsøker å beskrive vellykkede endringsprosesser. John Kotters 8-stegsmodell er nok en av de mest kjente og brukte. Men det finnes også andre. Noen med tre steg, andre med fem og sju.

Selv om mange av disse endringsmodellene har forskjellige tilnærminger og vektlegger ulike ting, er det vanskelig å se for seg at større endringer kan skje uten et personlig engasjement og et tydelig fremtidsbilde. Mennesker skaper endring, gjerne fordi de ser at det kan bidra til en bedre fremtid.

Personlig engasjement og endring

Hvorfor er det personlige engasjementet viktig i endringsprosesser?

  1. Personlig engasjement er ofte en viktig motivasjonsfaktor for endring.

Sosiale endringer og viktige initiativ blir ofte startet fordi det er personer som brenner for dette og som derfor har et personlig engasjement for at det skal bli en virkelighet. Mange viktige samfunnsinstitusjoner i Norge innen for eksempel helse, skole og velferd ble ikke opprinnelig startet av det offentlige, men av ildsjeler som ønsket å bidra til en bedre verden.

Så har en del av disse blitt overtatt og driftet av staten senere. Og ser vi på næringslivet, vil vi finne flere eksempler på bedrifter og eiere som tenkte slik. Et eksempel er samfunnsbevisste hjørnesteinsbedrifter. De bidro til å bygge lokalsamfunn og viste gjennom handling at de hadde en høyere hensikt enn kun profitt.

  1. Personlig engasjement er ofte avgjørende for å få med seg andre.

Gode ledere får med seg andre til å nå de målene organisasjonen har satt. Samtidig kan ledelse og innflytelse utøves av andre enn de som har formelle lederroller. Denne typen mer uformell ledelse vil i mange tilfeller være basert i at man vil noe, altså har et personlig engasjement. For å skape større endringer er man på mange måter avhengig av å få med seg flere. Dersom en lykkes med det, har formelle og uformelle ledere med personlig overbevisning og engasjement gode forutsetninger for å få til endringer.

  1. Personlig engasjement og overbevisning gir utholdenhet til å stå i endringsprosessen.

Som nevnt over kan slike prosesser være vanskelige og det tar ofte lang tid å gjennomføre dem, spesielt når vi snakker om større endringer. Da trengs det utholdenhet for å komme seg gjennom og realisere målene for endringsprosessen. Dette vil ofte være enklere om det er basert på et personlig engasjement og en overbevisning om at dette er viktig og riktig å gjøre.

Gir ingen garanti

Selv om punktene over sier noe om viktigheten av et personlig engasjement, er det ikke slik at dette gir oss en garanti for å lykkes med alle endringsprosesser. Det er selvsagt mange andre ting som også må klaffe for å realisere målene en har satt seg i slike prosesser. Dog er tilnærmingen her basert på en overbevisning om at et underliggende personlig og genuint engasjement øker mulighetene for å lykkes.

Dessuten sier det samtidig noe viktig om de menneskelige aspektenes rolle og funksjon i det å skape endring.

Et personlig engasjement kan både være grunnen for at en endringsprosess settes i gang, men det kan også skje ved at ansatte får eierskap til prosessen fordi de forstår hvorfor den gjennomføres og hva den skal føre til. En slik involvering skjer dessverre alt for sjelden, men der det skjer, øker sannsynligheten for et personlig engasjement blant medarbeiderne og for en vellykket prosess og utfall.

Dette temaet er ett av dem som vil bli drøftet på det studentdrevne arrangementet Haugedagen 2023 i Oslo, torsdag 20. april i år . Undertegnede kommer til å være blant foredragsholderne. Tema for arrangementet er «Individets bidrag til et mer ansvarlig næringsliv».

Powered by Labrador CMS