Samfunn

LAV ØKONOMISK STANDARD: 1,4 millioner svensker har en lav økonomisk standard, men det betyr ikke nødvendigvis at de er fattige, ifølge Statistiska centralbyrån.

Økte forskjeller – flere med lav økonomisk standard

Stadig flere svensker har lav økonomisk standard, ifølge offisiell statistikk. Det skyldes ikke at de har fått dårligere råd, men at inntektsforskjellene i Sverige har økt.

Publisert Sist oppdatert

Andelen av den svenske befolkningen som har en lav økonomisk standard, har økt markant siden årtusenskiftet. Mens andelen var 8 prosent i 1999, var den økt til 14 prosent i 2016, viser tall Statistiska centralbyrån, SCB. Det utgjorde i alt 1,4 millioner svensker.

Å ha lav økonomisk standard innebærer at man har en inntekt som er lavere enn 60 prosent av medianinntekten, det vil si inntekten som ligger i midten av inntektsfordelingen i befolkningen.

I Norge bruker Statistisk sentralbyrå betegnelsen lavinntektsgrense for det svenskene kaller grense for lav økonomisk standard.

Dette inntektsnivået omtales ofte som fattigdomsgrensen, men SCB understreker at de som ligger under grensen, ikke nødvendigvis behøver å være fattige.

Svenskenes realinntekt etter at skatt er betalt, har økt med 60 prosent mellom 1999 og 2016.

Høyere inntektsgrense

I likhet med nordmenn har svensker flest hatt en sterk inntektsøkning siden årtusenskiftet. I takt med den generelle inntektsøkningen har grensen for å havne i gruppen med lav økonomisk standard økt.

Det betyr at de som ligger på grensen til lav økonomisk standard, har langt mer å rutte med i dag enn for noen år siden.

Det betyr også at mange svensker som ligger under grensen i dag, har en betydelig høyere standard enn mange av dem som lå over grensen for noen år siden

Hvis grensen for lav økonomisk standard som gjaldt i 1999 hadde blitt beholdt, ville andelen under grensen i 2016 vært 3 prosent, ikke 14 prosent, påpeker Statistiska centralbyrån.

60 prosent økning

Svenskenes realinntekt etter at skatt er betalt, har økt med 60 prosent mellom 1999 og 2016. Det innebærer at også grensen for lav økonomisk standard økte med 60 prosent i samme periode.

I 1999 havnet en familie med to voksne og to barn i gruppen med lav økonomisk standard hvis husstandens årsinntekt etter skatt var på under 233 000 svenske kroner (regnet i 2016-kroner). I 2016 ble alle slike familier med inntekt under 356 000 kroner regnet med i gruppen med lav økonomisk standard.

For enslige økte grensen fra 91 000 til 145 000 kroner i den samme perioden.

Økte forskjeller

At det har blitt flere med lav økonomisk standard samtidig som inntekten har økt for svensker flest, henger sammen med at den økonomiske framgangen har vært skjevt fordelt.

De som tjener minst, har sakket akterut siden årtusenskiftet, viser inntektsstatistikken fra Statistiska centralbyrån. Mens medianinntekten i Sverige økte med 60 prosent fra 1999 til 2016, økte inntekten til femtedelen med lavest inntekt bare med 40 prosent.

Velferd + DP

Powered by Labrador CMS