Annonse

Onboarding

«All on board»? – Neppe

De fleste virksomheter regner en nyansatt som «ferdig opplært og varm i trøya» etter seks måneder. Det er som regel feil. Som oftest tar det rundt et år, før man kan si at en nyansatt er «100 prosent produktiv».

Disse feilene burde ledere og kollegaer unngå overfor nyansatte

Nyansatte er ofte redde for å mislykkes med oppgavene sine og for å ikke bli inkludert på en ny arbeidsplass.

Legg opp til at nyansatte kan støtte hverandre

Nykommere på en arbeidsplass dro fordel av å først knytte kontakt med andre som var nye, viser studie.

Synspunkt

Bruker ett år på å gi nyansatte en god start i jobben

Marinejegerkommandoen bruker ett år på å ta imot nye medarbeidere. God onboarding får organisasjoner mye igjen for, skriver Tone Danielsen.

Synspunkt

Bruker ett år på å gi nyansatte en god start i jobben

Marinejegerkommandoen bruker ett år på å ta imot nye medarbeidere. God onboarding får organisasjoner mye igjen for, skriver Tone Danielsen.

Synspunkt

SynspunktLag lærings-systemer for lederskiftene

Jeg har jobbet med å utdanne, trene, lære opp og utvikle ledere og ledergrupper i over 25 år. Det er ikke ett eneste «ledelsestema» som ikke kan komme «i spill» i et lederskifte, skriver Frode Dale.

Synspunkt

SynspunktLag lærings-systemer for lederskiftene

Jeg har jobbet med å utdanne, trene, lære opp og utvikle ledere og ledergrupper i over 25 år. Det er ikke ett eneste «ledelsestema» som ikke kan komme «i spill» i et lederskifte, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Offboarding og onboarding - yin og yang i lederansettelser

Utfasing av avtroppende leder en av de mest kritiske fasene for en virksomhet, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Offboarding og onboarding - yin og yang i lederansettelser

Utfasing av avtroppende leder en av de mest kritiske fasene for en virksomhet, skriver Frode Dale.

Fjernrekruttering– Digital onboarding kan være mer fordelaktig enn fysisk oppmøte

Enkelte kan føle seg mer komfortable via et digitalt intervju. Arbeidsgiveren vil kanskje fokusere mer på kandidatens kvalifikasjoner, og ikke så mye på selve «kjemien» som kan oppstå under et fysisk intervju.

Synspunkt

SynspunktHR svikter sine nye ledere

Undersøkelse på undersøkelse viser at nye ledere uansett ledernivå opplever manglende opplæring, oppfølging og støtte.

Synspunkt

SynspunktHR svikter sine nye ledere

Undersøkelse på undersøkelse viser at nye ledere uansett ledernivå opplever manglende opplæring, oppfølging og støtte.

Slik ønsker du nyansatte velkommen – digitalt

Når nye medarbeidere ikke kan tas imot på arbeidsplassen, er det enda viktigere å ha en plan for hvordan de skal få en god start.

Synspunkt

SynspunktDigital onboarding?

I disse dager må nyansatte bli kjent med kolleger og arbeidsplassen via skjerm. Men er dette noe å fortsette med etter koronapandemien? spør Frode Haaland.

Synspunkt

SynspunktDigital onboarding?

I disse dager må nyansatte bli kjent med kolleger og arbeidsplassen via skjerm. Men er dette noe å fortsette med etter koronapandemien? spør Frode Haaland.

Slik lykkes du med den «psykologiske kontrakten» med nyansatte

Forpliktelser og forventninger skapes når kontrakten med en nyansatt er signert. Hvordan onboardingen foregår kan være avgjørende for hvordan samarbeid i team og organisasjon fungerer.

Synspunkt

Onboarding - en potensiell tåkevandring

Nytilsatte ledere har behov for kontekstuell veiledning og støtte i deres kritiske overgangs- og oppstartsperiode, skriver Thomas N. Lundh.

Synspunkt

Onboarding - en potensiell tåkevandring

Nytilsatte ledere har behov for kontekstuell veiledning og støtte i deres kritiske overgangs- og oppstartsperiode, skriver Thomas N. Lundh.

Slik får du nye ledere raskt i gang, selv om de må rett på hjemmekontor

I Storebrand har de flere års erfaring med å ta i mot nyansatte digitalt. Det kommer godt med nå som nye ledere og ansatte må rett på hjemmekontor. Her får du 6 råd for å få nye ledere raskt i gang.

Forskernes seks råd til bedrifter som skal ansette i koronaens tid

Det kan være utfordrende å rekruttere og få nyansatte til å følge seg som en del av arbeidsplassen når alle må sitte hjemme.

Synspunkt

Om HR ikke selv tar grep, må ledere kreve det

HR må ta mer ansvar for nye ledere, skriver Thomas N. Lundh.

Synspunkt

Om HR ikke selv tar grep, må ledere kreve det

HR må ta mer ansvar for nye ledere, skriver Thomas N. Lundh.

Synspunkt

Ny som toppleder for første gang

Det er tøft å være ny som leder. Det er om mulig enda tøffere å være helt fersk som toppleder, skriver Frode Dale.

Synspunkt

Ny som toppleder for første gang

Det er tøft å være ny som leder. Det er om mulig enda tøffere å være helt fersk som toppleder, skriver Frode Dale.

- Nye ledere bør unngå raske grep

Ferske ledere ivrer ofte etter å sette sitt preg på organisasjonen de har tatt over. Her er tre råd for å unngå å gjøre noe du angrer på.

Lederskifter– Ferske ledere forsømmes

Ny forskning gir klare råd til nyansatte ledere og organisasjonen som tar imot dem, om hvordan de kan sikre en effektiv overgang.

Synspunkt

Onboarding av nye ledere – blindsone for HR?

Synspunkt

Onboarding av nye ledere – blindsone for HR?

Synspunkt

OnboardingSlik gjør du din nye medarbeider demotivert på 1-2-3

Mange starter i ny jobb etter ferien. Hvordan blir de tatt imot? Her er sju ting som garantert dreper motivasjonen til nye medarbeidere.

Synspunkt

OnboardingSlik gjør du din nye medarbeider demotivert på 1-2-3

Mange starter i ny jobb etter ferien. Hvordan blir de tatt imot? Her er sju ting som garantert dreper motivasjonen til nye medarbeidere.

Synspunkt

En ny leders ni dødssynder

Et lederskifte er veien inn i og mellom lederstillinger. På samme måte som det ikke finnes noen fasit(er) innen ledelse, så finnes det heller ikke noen fasit(er) inne lederskifter og lederes første 90 dager i ny jobb.

Synspunkt

En ny leders ni dødssynder

Et lederskifte er veien inn i og mellom lederstillinger. På samme måte som det ikke finnes noen fasit(er) innen ledelse, så finnes det heller ikke noen fasit(er) inne lederskifter og lederes første 90 dager i ny jobb.

Synspunkt

RekrutteringFeilutvelgelse eller feilinnsettelse?

De fleste ledere har opplevd feilansettelser. Men svært mange av dem kunne vært unngått.

Synspunkt

RekrutteringFeilutvelgelse eller feilinnsettelse?

De fleste ledere har opplevd feilansettelser. Men svært mange av dem kunne vært unngått.

RekrutteringAlle nyansatte trenger en «buddy»

Både produktiviteten og trivselen fikk et løft da Microsoft ga en gruppe nyansatte hver sin «buddy» i bedriften.

– Det er ensomt, og ofte lite hjelp å få

En ny undersøkelse viser at nye toppledere mener at den første tiden er for dårlig planlagt, og at styreleder er for fraværende. «Man trenger styrelederen i starten», sier generalsekretær i NITO, Steinar Sørlie.

– Jeg fikk beskrevet en situasjon som overhodet ikke stemte med virkeligheten

Harald Rafdal har flere ganger kommet inn som ny toppleder uten å ha blitt godt nok orientert om tilstanden.

3 enkle grep for bedre innfasing av nye ansatte

Ny som leder– Du har ikke gjort noe galt, du er bare ny

Synspunkt

Derfor overlates nytilsatte ledere til seg selv

Problemet med svak eller manglende innfasing av nye ledere kan være enda mer forstemmende enn det resultatene i Dagens Perspektivs undersøkelse viser, skriver organisasjonspsykolog Richard Taylor.

Synspunkt

Derfor overlates nytilsatte ledere til seg selv

Problemet med svak eller manglende innfasing av nye ledere kan være enda mer forstemmende enn det resultatene i Dagens Perspektivs undersøkelse viser, skriver organisasjonspsykolog Richard Taylor.

– Topplederne har mye ansvar for sin egen innfasing

Nyansatte ledere overlates til seg selv

Dårlig planlagt, lite informasjon, slett oppfølging og ingen evaluering er dommen fra lederne i Dagens Perspektivs undersøkelse om ledere i ny stilling. Men det gjør visst ingenting. Lederne er klare som egg, de.

– Prøvetiden er ikke en audition

– Prøvetiden burde være en gjensidig mulighet for begge parter til å finne ut om det er en god match, skrive amerikansk personaldirektør.

Har du nettopp ansatt nye folk?

Her er feilene du må unngå når du tar imot dem

Annonse
Annonse
Annonse