Arbeidsliv

Hva kan en virksomhet gjøre når en av de ansatte er langtidssykemeldte?

Kan vi si opp en langtidssykemeldt ansatt?

DP-juristene svarer.

Publisert Sist oppdatert

Spørsmål: Vi har en ansatt som har vært syk i ett år og to måneder. Han har dokumentert sykefraværet med legeerklæringer. Vi har i denne perioden forsøkt å tilrettelegge for ham, blant annet ved å dekke taxi til jobb og tilby kortere arbeidsdag. Sykdomsbildet er stabilt, og uførheten knytter seg til utbrenthet. Legeerklæringene tyder på at helsetilstanden ikke vil bedre seg med det første. Kan vi gå til oppsigelse?

Svar: Når en ansatt har vært fraværende på grunn av sykdom i over ett år, gjelder ikke det absolutte forbudet mot å legge vekt på sykdom i oppsigelsesvurderingen. Dette betyr at dere kan gå til oppsigelse av den ansatte dersom det samlet sett foreligger saklig grunn. Dette beror blant annet på om dere har tilbudt tilstrekkelig med tilrettelegging samtidig og hvilke prognoser for bedring som foreligger.

Dersom det er liten grunn til å tro at tilrettelegging vil føre til forbedring av helsesituasjonen innen rimelig tid kan forholdene samlet sett utgjøre saklig grunn for oppsigelse. Vi anbefaler dere uansett å søke juridisk bistand i denne forbindelse, for å kvalitetssikre vurderingen og påse at saksbehandlingsreglene følges.

For å lese denne saken må du være abonnent

Dagens Perspektiv - nye saker på nett hver dag og 8 papirmagasiner i året. Alle abonnenter gir tilgang til alle artikler og e-utgaven. For å få papirutgaven, velg nett og papir. Vi har disse tilbudene:

Dagens Perspektiv
Nett og papir
3 mnd

99,- 715,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett og papir
12 mnd

2700,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
1 mnd

1,- 199,-

KJØP

Dagens Perspektiv
Nett
12 mnd

2290,-

KJØP

Powered by Labrador CMS