Akademikerne streiker utenfor Finansdepartementet etter at meklingen med staten ikke førte fram. Streiken rammer blant annet flere departementer, politiet og høyskoler. En konsekvens er at Perspektivmeldingen må utsettes.

Konsekvensene av streiken i staten begynner å merkes

Rettssaker utsettes og politietterforskning settes på vent. Streiken i staten begynner å få konsekvenser. Nå blir også Perspektivmeldingen, som regjeringen skulle legge fram før sommeren, utsatt til høsten.

Streiken i Finansdepartementet gjør at finansminister Trygve Slagsvold Vedum (Sp) er nødt til å utsette sin planlagte perspektivmelding fram til høsten. Meldingen skulle etter planen legges fram på denne siden av sommeren.

Perspektivmeldingen er en stortingsmelding som legges fram av Finansdepartementet hvert fjerde år. Den trekker opp viktige utfordringer for norsk økonomi og velferd for de neste tiårene.

Vedum informerte Stortinget om utsettelsen i et brev i dag tidlig.

– En stor andel av Finansdepartementets ansatte ble fredag 24. mai 2024 tatt ut i streik noe som gir forsinkelser i sluttføringen av arbeidet med meldingen. Den vil dermed ikke bli lagt fram i juni, skriver han.

122 ansatte, omkring 40 prosent av staben i Finansdepartementet, er tatt ut i streik.

Kan bli langvarig

Torberg Falch, professor ved Institutt for samfunnsøkonomi ved NTNU, tror det pågående streiken blant statsansatte kommer til å bli langvarig.

I overkant av 3500 medlemmer av Akademikerne og Unio er så langt tatt ut i streik etter at meklingen med staten ikke førte fram.

Falch sier til VG at han både tror at streiken trappes opp, og at den vil bli langvarig.

Tjenester fra staten vil ta lengre tid, og alt vil gå tregere. Man må bare akseptere at ventetidene øker

– Staten utfører generelt flere viktige oppgaver for at samfunnet skal gå rundt på en god måte, og det blir nå svekket. Jeg forventer at streiken kommer til å vare ganske lenge, og at den vil trappes opp, sier Falch.

I flere av etatene som er rammet, er det allerede varslet om at streiken kan få store konsekvenser.

– Tjenester fra staten vil ta lengre tid, og alt vil gå tregere. Man må bare akseptere at ventetidene øker, oppsummerer Falch.

Han sier han tror streiken varer til over ferien, men at det er vanskelig å forutse hvordan dynamikken i en slik konflikt utvikler seg.

Straffesaker utsatt

Streiken blant politijuristene i Oslo-politiet får konsekvenser for behandlingen av en rekke straffesaker i Oslo tingrett.

15 saker som skulle begynt denne uken, er nå utsatt, opplyser tingretten til NRK.

Streiken blant de statsansatte ble trappet opp mandag, og enda flere politijurister i Oslo ble tatt ut i streik.

Nå er over 900 politiansatte i sju politidistrikt i streik, blant dem 80 bare i Oslo.

Flere hundre politiansatte er i streik. Ifølge Politiforum er 163 av dem fra Kripos. Det får konsekvenser for den daglige driften.

– Dette uttaket er såpass stort at det har operative konsekvenser fra dag én, sier HR-sjef Monika Skauli til nettstedet.

– Streiken rammer påtale, personvern, kriminaltekniske miljøer og Nasjonalt cyberkrimsenter (NC3) i tillegg til fellestjenester som HR, IKT, sikkerhet og økonomi, fortsetter Skauli.

Hun sier det kan gis dispensasjon til å jobbe under streiken ved alvorlige saker.

Ved oppdukkende saker som berører liv og helse vil dispensasjonssøknader bli vurdert særskilt og sendt fortløpende.

Vi er ikke overrasket over at Høyre og Venstre støtter oss i denne streiken. Det vi er overrasket over er at Arbeiderpartiet ikke er mer opptatt av at kunnskap skal lønne seg

Annerledes streik

Denne streiken er annerledes fordi den ikke dreier seg om tall, men prinsipper, mener Akademikerne. Ifølge Akademikerne har har politikerne aktivt blandet seg inn i forhandlingen mellom partene. Streiken har fått bred støtte, også fra politiske partier. Både Venstre og Høyre har uttrykt sin støtte til de streikende.  

Akademikerne ønsker derfor å understreke at deer partipolitisk uavhengige.

– Akademikerne er en partipolitisk uavhengig organisasjon uten bindinger til politiske partier, det har vi alltid vært og det skal vi fortsette å være, sier leder i Akademikerne, Lise Lyngsnes Randeberg, og fortsetter:

– Vi er ikke overrasket over at Høyre og Venstre støtter oss i denne streiken. Det vi er overrasket over er at Arbeiderpartiet ikke er mer opptatt av at kunnskap skal lønne seg og å verne om et trepartssamarbeid med åpne reelle forhandlinger mellom partene.

Powered by Labrador CMS