Arbeidsliv

For første gang siden begynnelsen av februar (uke 5) er det nå et mindretall (45 prosent) av alle nye sykmeldte personer i forrige uke som hadde koronarelaterte diagnoser.

Kraftig nedgang i sykmeldte med koronarelaterte diagnoser

– Den kraftige nedgangen i antall nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser kan være en indikasjon på at smittetoppen for omikron er nådd, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen.

Publisert Sist oppdatert

Foreløpige tall fra Nav viser at det ble 49.400 nye personer med legemeldt sykefravær i forrige uke. Det er 9400 færre enn uken før.

22.400 personer ble sykmeldt med koronarelaterte diagnoser, det er en nedgang på 8900 personer (28 prosent) fra uken før.

Nedgangen i antall nye sykmeldte sist uke er nesten utelukkende drevet av nedgangen i nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser. Nye sykmeldte med ikke-koronarelaterte diagnoser er på samme nivå som uken før.

For første gang siden begynnelsen av februar (uke 5) er det nå et mindretall (45 prosent) av alle nye sykmeldte personer i forrige uke som hadde koronarelaterte diagnoser.

– Den kraftige nedgangen i antall nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser kan være en indikasjon på at smittetoppen for omikron er nådd, sier statistikksjef i Nav, Ulf Andersen i en pressemelding.

Selv om tallene ikke er sesongjustert og ikke viser varigheten på sykefraværet eller egenmeldt sykefravær, gir de et tydelig bilde av årsaken til det høye sykefraværet. Antall nye personer som ble sykmeldt i forrige uke er 18.800 flere enn i samme uke i fjor.

Flest syke i varehandelen

Den største andelen nye sykmeldte med koronarelaterte diagnoser blant alle nye sykmeldte var i forrige uke innen varehandel og faglig, vitenskapelig og teknisk tjenesteyting, begge med 52 prosent.

Lavest andel var innen undervisning med 38 prosent. Helse- og sosialtjenester, som har flest nye sykmeldte, lå på 44 prosent.

Flest nye sykmeldte personer i forrige uke er blant personer sysselsatt innen helse- og sosialtjenester, med 13.500 personer, hvorav 6000 var koronarelaterte diagnoser.

I varehandel var det 6700 nye sykmeldte personer i forrige uke. Sist uke var det også mange nye sykmeldte innen undervisning (3900), bygg og anlegg (3700) og industri (3700).

Det var flere nye tilfeller av sykmeldte personer blant kvinner (28.700) enn menn (20.800).

Powered by Labrador CMS