Arbeidsliv

Hjemmekontor er mest sannsynlig kommet for å bli, i hvert fall i kombinasjon med fysisk oppmøte på arbeidsplassen.

Krever retningslinjer for hjemmekontor

WHO og ILO ber myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere og bedriftshelsetjenester om å sørge for retningslinjer som ivaretar de ansattes helse på hjemmekontor.

Publisert Sist oppdatert

Verdens helseorganisasjon (WHO) og Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) skisserer gevinster og risikofaktorer ved å jobbe hjemmefra i en ny, felles oppsummering.

Den nylig publiserte rapporten peker på at bruk av hjemmekontor kan ha flere mulige påvirkninger på arbeidstakeres helse, sikkerhet og velvære.

Blant de positive effektene nevnes muligheten for bedre balanse mellom jobb og fritid, mer fleksibel arbeidstid, spart reisetid, redusert biltrafikk, økt produktivitet og sparte kostnader for arbeidsgiver.

Uten skikkelig planlegging, organisering og oppfølging kan imidlertid de negative konsekvenser være alvorlige.

Sosial isolasjon, utbrenthet, depresjon, vold i hjemmet, fysiske plager, økt bruk av rusmidler samt inaktivitet trekkes frem som mulige utfall.

Kommer for å bli

Hjemmekontor er mest sannsynlig kommet for å bli, i hvert fall i kombinasjon med fysisk oppmøte på arbeidsplassen.

De to FN-organisasjonen ber derfor myndigheter, arbeidsgivere, arbeidstakere og bedriftshelsetjenester om å sørge for retningslinjer som ivaretar de ansattes helse.

I Norge er ny forskrift om arbeid fra hjemmekontor ventet i løpet av året.

Powered by Labrador CMS