Arbeidsliv

Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

LO-forbund frykter hull i regjeringens inkluderingsdugnad

– Denne utviklingen er trist og urovekkende, blant annet fordi mange uten jobb trenger hjelp utover det å fylle ut CVen, sier Marit Selfors Isaksen i FOs forbundsledelse.

Publisert Sist oppdatert

Fellesorganisasjonen (FO) frykter sosialt arbeid ikke tas med i regjeringens inkluderingsdugnad.

Som fag- og profesjonsforbund med mange medlemmer ansatt i Nav ser forbundet en tendens til at den sosialfaglige kompetansen utelates eller nedprioriteres.

Det er vanskelig å tallfeste nøyaktig hvor mange som ikke har jobb, men som ønsker å jobbe. Men ifølge beregninger fra faktisk.no dreier det seg om mellom 400.000 og 600.000 mennesker.

Isaksen forklarer at mange av dem trenger å lære seg metoder for hvordan de kan stå i en jobb når det blir vanskelig. De trenger å oppleve mestring, kunne hente frem sine egne ressurser og ta i bruk sitt eget nettverk.

Koster 20 millioner kroner

– For at de som er uten jobb skal komme seg i arbeid, trenger vi folk i Nav med denne kompetansen. Vi trenger de som kan få bedrifter og arbeidsgivere til å ta imot alle typer arbeidstakere og de som forstår at endring er vanskelig og krever tett oppfølging, sier Isaksen i en pressemelding.

Ifølge samfunnsøkonom Victor Norman, koster hver person som faller utenfor arbeidslivet 20 millioner kroner. Det betyr at man trygt kan investere en del penger for å få flere ut i arbeid.

– Vi i Fellesorganisasjonen (FO), vet at mange som jobber i Nav allerede må prioritere hardt for å få de knappe ressursene til å monne. Oppdraget til Nav er å gi tilpasset hjelp til alle, uavhengig av om de har store eller mindre behov. Da må Nav være rustet, både med kompetanse og tilstrekkelig kapasitet, til å ivareta individuelle behov. Men prioriterer regjeringen dette i sin inkluderingsdugnad? sier Isaksen.

Barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere er utdannet til å motivere og bidra til at enkeltmennesker får troen på at de kan og får det til. Grunnlaget i sosialt arbeid er nettopp å vise til ressurser i mennesket.

Powered by Labrador CMS