Ledelse

Borregaard har fått pris for kompetansearbeidet sitt. HR-sjef Kari Strande fremhever samarbeidet de har hatt med de ansatte underveis i prosessen.

Borregaard fikk kompetansepris

HR Norge har gitt årets kompetansepris til industribedriften Borregaard.

Publisert Sist oppdatert

Borregaard er et tradisjonsrikt industrikonsern som er verdensledende innenfor bioraffinering. De bruker råvarer fra tømmer til å utvikle avanserte produkter, og har spesialisert seg i en global industri hvor de skreddersyr produkter. De lager hundrevis av avanserte biokjemikalier, som blant annet inngår i jordbruk og fiskeri, byggeindustri, legemidler, kosmetikk, næringsmidler, batterier og drivstoff.

For å kunne konkurrere i denne bransjen, kreves det stadig fornyet kompetanse til utvikling og produksjon. Dermed er kompetanseutviklingen et særlig viktig virkemiddel i utviklingen av konkurranseevnen, heter det i begrunnelsen fra HR Norges jury.

Forbedringsarbeid

– Den største aha-opplevelsen var hvordan de har utviklet bedriften over flere år. De har en imponerende holdning til dette med kontinuerlig forbedring. Når et mål er nådd, ser de om det de har fått til kan gjøres enda bedre, sier juryleder Mårten Skjøstad i en pressemelding fra HR Norge.

Skjøstad nevner som et eksempel hvordan Borregaard har sentralisert driften av 18 fabrikker som tidligere ble styrt fra 16 lokale kontrollrom. I dag styres fabrikkene fra ett felles driftssenter av kun fire operatører.

Dette har bedriften gjort uten oppsigelser. Mange ansatte har fått mye nytt arbeidsinnhold, men konsernet har bevisst valgt å beholde og utvikle eksisterende ansatte fremfor å si opp folk og erstatte dem med nye.

– Vi er i en industri med sterke fagforeninger, sier HR-sjef Kari Strande i pressemeldingen.

– Vi er glade og stolte over at vi har greid å utvikle oss til en global verdensledende virksomhet i samarbeid med ansatte og deres fagforeninger. Det har ikke alltid vært uten diskusjoner og uenighet, men langsiktighet, utholdenhet og vilje til å finne løsninger fra alle parter har gjort det mulig, legger hun til.

Strategi og kultur

HR Norges jury vektlegger at kompetansesatsingen er eksplisitt uttrykt i selskapets mål og strategier som en konkurransefaktor; gjennom at Borregaard skal ha en unik kompetanse for å kunne levere bærekraftige løsninger til det globale markedet. Selskapet får også ros for å ha en kultur som preges av kontinuerlig forbedring og læring.

Prosesser blir kontinuerlig forbedret gjennom automatisering og digitalisering, noe som krever kontinuerlig utvikling av fagmiljøene. Verdiskaping skjer i samhandlingen mellom fagmiljøene. Konsernet praktiserer for øvrig en bred forståelse av kompetanse gjennom rekruttering, utvikling av eksisterende ansatte (fagarbeidere og akademikere) og omstilling. Jobbrotasjon og interne omplasseringer er også sentrale tiltak for å tilegne seg ny kompetanse fra andre avdelinger. Kompetanseutviklingen skjer også gjennom opplæring på egen arbeidsplass med bruk av interne instruktører og gjennom flere formelle kompetanseprogram. Bedriften samarbeider her med flere høgskoler og universiteter.

Powered by Labrador CMS