Samfunn

Mange asylsøkere kom til Norge i 2015. I 2016 fikk en stor andel ja på søknadene. Her fra Vestleiren, ankomstsenteret for flyktninger i Kirkenes i 2015.

3.460 asylsøkere til Norge i fjor – rekordmange får bli

Det er det laveste tallet på nesten 20 år, ifølge UDI. Samtidig har 12.700 asylsøkere fått opphold, noe som er ny rekord.

Publisert Sist oppdatert

Asylsøkerne som kom i fjor, var fra vel 100 ulike land, men flest kom fra Eritrea (586), Syria (529) og Afghanistan (373), melder Utlendingsdirektoratet (UDI).

Vel seks av ti asylsøkere er gutter og menn, og den største gruppen er voksne menn, som sto for 42 prosent av asylsøknadene i fjor. Barn under ti år er den eneste aldersgruppen der kjønnsfordelingen er lik. I totaltallene er også 427 nyfødte barn registrert.

Blant fjorårets asylsøkere har 320 personer, nesten alle unge menn fra 30 ulike land, oppgitt at de er enslige og mindreårige. Den største gruppen her er afghanere som utgjør fire av ti. 47 er fra Eritrea, 25 fra Syria og 22 fra Marokko.

Halvparten får bli

Av de totalt 23.300 asylsøknadene UDI avgjorde i fjor, kom de fleste i 2015. Vel halvparten fikk ja på søknaden i første instans.

Blant søknadene som ble realitetsbehandlet, fikk to av tre innvilget opphold, noe som tilsvarer 12.700 personer. Nesten seks av ti blant dem som fikk opphold, er fra Syria. Dette utgjør 7.400 personer. I tillegg har 1.600 eritreere og 1.200 afghanere fått innvilget beskyttelse i Norge i løpet av 2016.

Ved utgangen av fjoråret bodde det 13.500 asylsøkere fra 52 ulike land på mottakene rundt om i landet. Det er godt under halvparten så mange som i starten av januar i fjor.

Over 11.000 av disse er fra bare seks land: Syria, Afghanistan, Irak, Iran, Eritrea og Etiopia. Omkring én av tre er under 18 år, men de aller fleste barna er i Norge sammen med foreldrene.

Fornøyd

Frps Helge Andre Njåstad, som leder Kommunalkomiteen på Stortinget, sa i høst at han var bekymret for utsiktene til velferdsstaten om Norge ikke klarte å føre en bærekraftig asyl- og innvandringspolitikk. Nå er han tilfreds med at det kommer færre til Norge.

– Jeg og Frp er fornøyd med at antallet asylsøkere er redusert betraktelig sammenlignet med tidligere år. I tillegg til europeiske forhold skyldes dette signaler og politikk som blir ført i Norge av innvandringsminister Sylvi Listhaug, og innstrammingene Stortinget har vedtatt.

Færre vil få opphold

Njåstad sier færre vil få opphold i Norge i årene som kommer.

– At flere fikk opphold i 2016 enn tidligere, skyldes den store asyltilstrømmingen i 2015. Antallet som får opphold i 2017 og 2018, vil med dagens ankomsttall bli lavere, sier han.

Samtidig understreker han at Norge nå hjelper flere flyktninger enn før.

– Vi har økt bistanden til Syria-konflikten betraktelig og vil gi 10 milliarder kroner over fire år. Det tilsvarer nærmere 7 millioner kroner hver eneste dag.

Sverige, med dobbelt så mange innbyggere som Norge, fikk i fjor 29.000 asylsøknader, mens Danmark, som i mange år har fått færre søkere enn Norge, mottok omkring 7.500 asylsøkere.

Powered by Labrador CMS