Samfunnsansvar

Øker billettprisene mye sett opp mot passasjervekst? spør SSB.

Blir kollektivreisene dyrere?

I fjor økte billettinntektene med dobbelt så mye som antallet passasjerer.

Publisert Sist oppdatert

Statistisk sentralbyrå melder onsdag om kraftig passasjervekst og billettprisvekst i kollektivtransporten. I fjerde kvartal i 2016 var det 7,5 millioner flere påstigninger enn i samme kvartal i 2015. Det tilsvarer en passasjervekst på fem prosent.

Fra 2015 til 2016 er det et betydelig hopp i passasjerer, sammenlignet med årene før, fra rundt 590.000 passasjerer i 2015 til 615.000 passasjerer i fjor.

Tabellen viser antall passasjerer som benytter seg av kollektivtransport per år (2005-2016):

 

Økte billettinntekter

Billettinntektene økte med dobbelt så mye – med hele 10,7 prosent. SSB mener det kan bety høyere billettpriser, men peker også på at lengre reiser og endrede mønstre i transportmiddelvalg, som mulige årsaker til at billettinntektene økte så kraftig.

Innen båttransporten og jernbane økte billettinntektene i fjerde kvartal 2016, det til tross for at påstigningene falt med fem prosent. Innen sporvei og bane var passasjerveksten på 3,7 prosent, mens billettinntektene økte med 7,9 prosent. For buss økte antall passasjerer og billettinntekter med henholdsvis 8,3 og 10,4 prosent.

Powered by Labrador CMS