bærekraft

– Bransjen må endre seg mer

Energisektoren har en lang vei å gå før den blir digital, hevder direktør for regjeringsoppnevnt energiprogram.

Publisert Sist oppdatert

Lene Mostue leder Energi21, som er opprettet av Olje- og Energidepartementet for å gi råd om tematisk og finansiell satsing på forskning og innovasjon innen fornybar energi og klimavennlige energiteknologier.

I forbindelse med arrangementet "Innovation Day" forteller hun at Energi21 har sett på digitaliseringens betydning i energisektoren. Konklusjonen er at den fortsatt ikke er digital nok:

– Energisektoren har en lang vei å gå før den blir digital. Det finnes dessuten mange flere forretningsmuligheter som kan utnyttes. Bransjen endrer seg stadig mer. I dag er deler av kjeden digitalisert, men IKT og energirelatert kompetanse må kobles enda bedre. Det er der det store potensialet ligger, og det er her Norge kan gjøre en forskjell, sier hun.

Gjennomgripende endringer

Mostue peker på at fremtidens system preges av gjennomgripende endringer: Vi har allerede sett at vind og sol får stadig større betydning. Vi går fra fossilt brennstoff til fornybare løsninger og transportsektoren elektrifiseres. Stadig flere hybride løsninger tas i bruk, og energieffektive bygninger og byer vokser frem.

Foto Direktør for Energi21, Lene Mostue, mener energisektoren ikke er digitalisert nok. Foto: Bård Andersson.

– Tyngdepunktet i endringen vil være der energien forbrukes. Det blir mer effektstyrte energisystemer, og vi blir mer avhengige av automatiserte prosjekter og styring – det vi kaller digitalisering. Kundene vil få mye større makt og vil påvirke systemdriften i større grad, forklarer hun.

Det blir en rekke teknologier man kan velge mellom innen energisektoren. I sin fjerde nasjonale strategi anbefaler Energi21 en solid vekst og innsats rettet mot følgende satsingsområder:

  • Digitaliserte og integrerte energisystemer
  • Klimavennlige energiteknologier til maritim transport
  • Havvind for et internasjonalt marked
  • Solkraft for et internasjonalt marked
  • Vannkraft som ryggraden i norsk energiforsyning
  • Klimavennlig og energieffektiv industri inklusive CO2 håndtering

Satsingsområdet "Digitaliserte og integrerte energisystemer" har høyest prioritering, siden dette har stor betydning for fremtidig forsyningssikkerhet, integrasjon av klimavennlige energiteknologier og samfunnets verdiskaping.

Må tjene penger

Mostue trekker frem flere områder der energisektoren kan oppnå bedre utnyttelse av potensialet:

– Vi må ta i bruk sensorteknologi, kunstig intelligens og stordatahåndtering. Dessuten må cybersikkerhet utvikles og prioriteres i hele prosessen: i design, drift og i vedlikehold av systemet, forklarer hun.

Hun hevder også at klimautfordringen ikke vil la seg løse dersom næringen ikke tjener penger på den.

– Det høres kanskje rart ut, men slik er det, sier hun.

Powered by Labrador CMS