foreldrepermisjon

­Foreldrepermisjon: 3 av 4 mødre vil gjerne være lengre hjemme

De fleste småbarnsforeldre vil ha en fedrekvote, men mange mødre synes den bør være kortere og skulle gjerne vært lenger hjemme med barnet.

Publisert Sist oppdatert

Det er riktignok store variasjoner i hvordan foreldre ønsker at foreldrepengeperioden skal fordeles, men halvparten av mødrene i Navs Foreldrepengeundersøkelse 2021 synes at fedrekvoten er for lang.

I gjennomsnitt mener mødre at fedrekvoten bør være 11 uker og ikke 15, som i dag. Et flertall av fedrene (63 prosent) mener den bør være 15 uker eller lengre. 35 prosent av mødrene er enig.

Likevel svarer 76 prosent av mødrene at de ikke er fornøyd med hvordan ukene er fordelt og skulle ønske de kunne vært hjemme lenger, mot bare 19 prosent av fedrene.

I gjennomsnitt vil mødre ha en mødrekvote på 33 uker, mens fedre vil ha 29,6 uker.

– Hovedinntrykket av undersøkelsen er at mødre ønsker mer tid med barnet, men ikke nødvendigvis på bekostning av fedrekvoten. Nesten 9 av 10 mødre vil at også far skal være hjemme med barnet, sier Lone Dahlin Arntsen i Navs statistikkseksjon i en pressemelding.

26 prosent av alle mødre og 15 prosent av fedrene mener hele foreldrepengeperioden på 49 uker bør være mors.

2021-undersøkelsen ble sendt til alle foreldrepar (11.675 personer) med samme adresse som fikk barn i desember 2019 eller mars 2021 11.675 personer. 4909 personer besvarte spørreundersøkelsen.

Bruker hele fedrekvoten

Lengden på fedrekvoten har variert mye opp gjennom årene. Da den ble innført i 1993 var den 4 uker.

De neste 20 årene økte fedrekvoten med ujevne mellomrom. I 2013 var den blitt 14 uker lang, før den gikk ned til 10 uker i 2014. I 2018 økte den til 15 uker.

Arntsen understreker at selv om det er stor forskjell mellom mødre og fedre i hvor fornøyde de er med fordelingen av ukene, viser resultatene fra Foreldrepengeundersøkelsen 2021 at fedrekvoten fremdeles har sterk støtte fra familiene.

– De aller fleste fedre tar ut hele fedrekvoten. 7 av 10 tar nøyaktig de ukene som er øremerket dem, og det er flere som tar ut mer enn kvoten enn de som tar ut mindre, sier hun

Blant de som tar mer enn fedrekvoten er det flere med høy enn lav utdanning, og flere i offentlig enn i privat sektor. Det er også vanligere å ta ut mer enn fedrekvoten i sentrale enn mindre sentrale kommuner.

I de tilfellene der begge foreldre synes fedrekvoten bør være henholdsvis kortere eller lengre, er det samsvar mellom ønskene.

Blant de som har svart at fedrekvoten burde være kortere, vil mødre i gjennomsnitt at den skal være på 9,4 uker mens fedre vil ha 9,2 uker. De som mener den burde vært lengre er i gjennomsnitt enige om at den bør være 22,4 uker.

Om foreldrepengeperioden
  • Regelverket for foreldrepenger har endret seg mange ganger siden 1993, da Norge, som verdens første land, innførte en egen foreldrepengekvote til fedre. Den gangen var fedrekvoten 4 uker.
  • I årene framover økte den og var i 2013 på 14 uker. I 2014 gikk den ned til 10 uker, før den i 2018 ble satt opp til 15 uker.
  • Mor får foreldrepenger fra og med 3 uker før termin, resten av foreldrepengeperioden er delt i tre omtrent like lange deler: 15 uker til mor, 15 uker til far/medmor, og 16 uker de kan dele slik foreldrene ønsker. De første 6 ukene etter fødsel er forbeholdt mor og tas av mødrekvoten.
  • Foreldre må velge om de vil ha 49 uker med 100 prosent foreldrepenger, eller 59 uker med 80 prosent foreldrepenger. Valget gjelder for hele perioden.
  • Ved 80 prosent foreldrepenger blir mødre- og fedrekvoten 19 uker og fellesperioden 18 uker.
Powered by Labrador CMS