Samfunn

Universitetet i Agder.

Kvinner med utenlandsk bakgrunn diskrimineres systematisk

Høyt utdannede kvinner med utenlandsk bakgrunn er utsatt for systematisk diskriminering i arbeidslivet, ifølge forskning fra Universitetet i Agder.

Publisert Sist oppdatert

Innvandrere oppfordres til å lære seg språket og få en utdannelse. Men selv for dem med høy utdannelse – og gjerne gode karakterer – fører bakgrunnen til at de blir diskriminert, skriver NRK.

Forsker May-Linda Magnussen er spesialist i kjønn, likestilling og diskriminering og står bak forskningen. Hun har intervjuet en lang rekke kvinner med nettopp høy utdannelse og utenlandsk bakgrunn.

– Jeg blir rett og slett forbannet, når jeg ser den systematiske diskrimineringen de utsettes for, sier hun. Anslagsvis 25 prosent av innvandrere med høy utdanning, når ikke opp i søknadsrundene.

– Vi må utvikle målrettede verktøy, for å møte likestillings- og mangfoldsutfordringer, sier Merethe Anette Ryen, som er prosjektleder for et likestilt arbeidsliv i Vest-Agder fylkeskommune. I kampen mot diskriminering og trakassering, jobber Agder-fylkene for å få til en sertifiseringsordning for arbeidsgivere.

Powered by Labrador CMS