Samfunn

Leder i pensjonistforbundet Jan Davidsen.

Manglende involvering av eldrerådene under pandemien kan være ulovlig

Kun 18 prosent av eldrerådene er tatt med på råd under koronapandemien. Pensjonistforbundet ber nå regjeringen og KS undersøke om dette kan være lovstridig.

Publisert Sist oppdatert

En undersøkelse Sentio Research har gjennomført for Pensjonistforbundet viser at eldrerådene ikke tas med på råd under koronapandemien.

– Eldrerådene skal tas med på råd i alle saker som angår eldre. Vi ber derfor regjeringen og KS om en redegjørelse for om kommunenes manglende involvering er lovlig, sier forbundsleder Jan Davidsen i Pensjonistforbundet.

Han mener dette kan være i strid med forskrift om kommunale og fylkeskommunale råd.

Utsatt samfunnsgruppe

Sentio Researchs kommuneomnibus er en undersøkelse rettet mot administrativ og politisk ledelse i alle norske kommuner.

På spørsmålet «Har eldrerådet i din kommune blitt tatt med på råd i forbindelse med koronapandemien?», svarte kun 18 prosent ja.

Hele 51 prosent svarte nei og 31 prosent svarte vet ikke.

– Eldre er en utsatt gruppe, som i større grad enn andre er avhengig av at viruset stanses. Derfor er det nedslående å se at kommunene ikke tar dem med på råd, sier Davidsen.

Han trekker fram flere saker han mener eldrerådene burde ha vært involvert i:

Smittevern, beredskap, bemanning, tilgang på helsetjenester, forebygging av ensomhet og digital opplæring av eldre.

Powered by Labrador CMS