Samfunnsansvar

Bellona-leder Frederic Hauge og statsminister Erna Solberg har ulike oppfatninger av hva Nasjonal transportplan bør inneholde.

– NTP er utdatert allerede før den trer i kraft

Nasjonal transportplan kunne vært et verktøy for å definere veien mot et nullutslippsamfunn. Den sjansen har regjeringen latt gå fra seg, mener miljøbevegelsen.

Publisert Sist oppdatert

Målsetningen om å halvere utslipp fra transportsektoren innen 12 år er god, mener en samstemt miljøbevegelse. Men hvordan i alle dager skal vi komme oss dit? For å finne svar må en lete andre steder enn i regjeringens nye nasjonale transportplan. For der gjør ikke regjeringen annet enn å skyve klimaproblematikken foran seg, mener de.

– Målene er gode. Derfor er det ekstra skuffende at planen ikke viser hvordan vi skal nå dem. NTP sier ikke noe om hvordan man skal få nok ladestasjoner til elbiler, hvordan busser og varebiler skal bli utslippsfrie eller hvordan havnene våre skal få landstrøm. Alt dette overlates til Enova, men uten nye instrukser eller friske penger, sier Bellona-leder Frederic Hauge.

Han mener NTP kun beskriver ordningene som finnes i dag, og hva Enova har gjort de siste par årene.

– Denne planen varer helt frem til vi skal ha oppfylt klimamålene i EU i 2030. Mesteparten av kuttene må skje i transportsektoren. Likevel viser planen overhodet ikke hvordan vi skal gjøre det. Dette er rett og slett ikke en miljøplan, sier Hauge.

Han får støtte fra Norsk elbilforening. I likhet med Bellona mener de målene er gode, og vektlegger regjeringens mål om en utslippsfri bilpark innen 2025.

De mener imidlertid at regjeringen lener seg i alt for stor grad på at teknologi og marked løser miljøutfordringene i transportsektoren på egen hånd.

– Dette er en tapt mulighet. Vi trenger sterkere virkemidler enn de vi har i dag. Vi trenger planer, delmål og tallfesting av antall nullutslippsbiler, for hvert eneste år i tiden som kommer. Nok en gang skyver de klimapolitikken mange år foran seg, sier kommunikasjonsleder i foreningen, Petter Haugneland.

Han trekker frem foreningens beregninger om behovet for 3000 nye hurtigladere for elbil de kommende tre årene. Dette nevnes ikke i NTP.

– Det er typisk for denne regjeringen at de skyver klimainnsatsen framover i tid, mens det er her og nå vi trenger handling. Sånn forstått er NTP utdatert allerede før den trer i kraft. Dette er ganske oppsiktsvekkende, sier Haugneland.

Det finnes også de som er fornøyd med regjeringens plan. Veidirektør Terje Moe Gustavsen er blant dem.

Powered by Labrador CMS