hjemmekontor

Forrige fredag kom den oppdaterte hjemmekontorforskriften

Ny hjemmekontorforskrift skyver kampen over til de ansatte

Ny hjemmekontorforskrift tar museskritt i riktig retning, men skyver de vanskelige diskusjonene foran seg. Fagforeningene og våre tillitsvalgte må selv sikre de ansattes rettigheter til utstyr og kompensasjon på hjemmekontoret framover, skriver Monica A. Paulsen

Publisert Sist oppdatert

Monica A. Paulsen er forbundsleder i fagforeningen Negotia

SYNSPUNKT: Forrige fredag kom den oppdaterte hjemmekontorforskriften som vil tre i kraft til sommeren. Selv om regjeringen nå tar viktige grep for å tydeliggjøre grensene mellom arbeidsdag og fritid på hjemmekontor viser de berøringsangst for mange av de viktige spørsmålene vi har stilt i høringsprosessen.

Den nye forskriften er ikke noe mer oppklarende på hvem som skal dekke kostnadene ved hjemmekontor. Realiteten for mange gjennom pandemien har vært at en del av arbeidsgivers utgifter overføres til de ansatte når kontoret flytter inn i hjemmet. Data- og kontorutstyr, bredbånd, ja til og med strøm, er bare noen av utgiftspostene som øker om man skal jobbe hjemmefra.

Samtidig er det ikke bare byrder ved hybrid arbeidsplass. Mange opplever det å jobbe hjemmefra som et privilegium, som gir økt fleksibilitet og tid i hverdagen. Det gjør samtalen om hva som er en rettferdig kostnadsfordeling mellom arbeidstaker og arbeidsgiver enda vanskeligere. Derfor er det desto mer skuffende at regjeringen ikke benytter muligheten til å oppklare gjennom forskriften.

Ny forskrift svarer heller ikke ut hvorvidt arbeidstakerne er dekket av yrkesskadeforsikring ved arbeid hjemmefra. Nok en diskusjon som overlates til lokale forhandlinger mellom våre tillitsvalgte og sjefen.

Regjeringen skyver mange av de viktige diskusjonene foran seg med en oppdatert forskrift, som til tross for tydelige tilbakemeldinger fra fagbevegelsen lar være å svare ut mange problemstillinger. Vi frykter at kampen for disse rettighetene blir overlatt til arbeidstakerne selv.

Powered by Labrador CMS