ledersertifisering

På grunn av kompleksiteten i et styreverv og store forskjeller på virksomheter og bransjer er det ikke mulig å utarbeide en standard som skal gjelde for alle, skriver høyskolelektor Frode Solberg ved BI.

Styreverv kan ikke autoriseres

Det er misvisende og uheldig når enkelte aktører selger kursprogram som skal gi deg en autorisasjon som styremedlem, skriver høyskolektor Frode Solberg ved BI.

Publisert Sist oppdatert

Frode Solberg er høyskolelektor ved Handelshøyskolen BI.

SYNSPUNKT. I Norge finnes det mange former for autorisasjoner, som blant annet lege, eiendomsmegler, revisor og regnskapsfører. Fellesnevneren er at disse må offentlig godkjennes gjennom norsk lov og forskrifter, og innehaveren av en autorisasjon oppnår dette ved minimum 3 års utdanning og flere års praksis.

Men det eksisterer ingen autorisasjonsordninger for styremedlemmer i Norge eller kurs som kan gi et kvalitetsstempel på kompetansen som kreves for å bekle denne rollen.

Det er derfor misvisende og uheldig når enkelte aktører «selger» kursprogram over et par dager, en weekend, eller via nett, som gir deg en autorisasjon som styremedlem ved å avlegge eksamen med noen titalls spørsmål.

«Autorisasjon» betyr at utøvelsen av yrket er lovregulert, og at offentlige myndigheter må godkjenne eller gi tillatelse for utøvelsen – ofte definert som en konsesjon. Norge har ingen autorisasjonsordning for styremedlemmer eller styreledere, og det finnes ingen lover, forskrifter eller offentlig godkjenning for dette.

Ingen bransjestandard

De som skal velge noen inn i et styre må kunne være trygge på at de som velges har den kompetanse som behøves. På grunn av kompleksiteten i et styreverv og store forskjeller på virksomheter og bransjer er det ikke mulig å utarbeide en standard som skal gjelde for alle.

Det er ikke mulig å utarbeide en standard for styresertifisering som skal gjelde for alle.

Selv om selskapslover og forskrifter definerer fornuftige krav til ansvaret og oppgavene som skal ivaretas av et styremedlem, krever virksomheter skreddersøm og spisskompetanse på sentrale områder innen forvaltning, strategi, organisering, likviditet, tilsynsansvar og risiko.

Villeder

Det er også store begrensninger på hva man har tid til i et todagerskurs, og det tjener ingen annen hensikt enn å villede å selge en autorisasjonsordning for styremedlemmer. En gjennomsnittlig bedrift er underlagt en mengde med lover og forskrifter som direkte og indirekte forplikter styret, i form av arbeidsmiljøloven, regnskapsloven, GDPR osv.

Derimot er det viktig å sette fokus på å få kompetente ressurser inn norske styrer og det finnes gode verktøy for rekrutteringsprosesser, også for styrerekruttering, som kan anvendes for å skaffe den best egnede kandidat.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til
synspunkt@dagensperspektiv.no.
Powered by Labrador CMS