Samfunn

Korona-pandemien har ført til en nedstengt hovedstad.

Tre av fire tror pandemien varer minimum et halvt år til

Andelen som tror det varer opptil et halvt år, har økt med 11 prosentpoeng siden januar.

Publisert Sist oppdatert

I april sier 26 prosent av den norske befolkningen at de tror at koronautbruddet i Norge vil vare i opptil ett halvt år til, mens 47 prosent sier opptil ett år.

17 prosent sier opptil 2 år, mens 10 prosent sier lengre enn det. Det viser ferske tall fra Norsk koronamonitor fra Opinion.

– Selv om litt flere enn før tror at pandemien tar slutt innen et halvt år, tror fortsatt tre av fire nordmenn at pandemien blir mer langvarig, sier seniorrådgiver Nora Clausen i Opinion.

Myndighetene meldte denne uken at første trinn i gjenåpningsplanen startet nå. Målinger så langt tyder på at litt flere nordmenn puster lettet ut og ser noe mer positivt på situasjonen generelt.

Passerte bristepunktet

Oslo kommune meldte onsdag at tiltakene i hovedstaden videreføres i to uker til, men med noen lettelser for barn og unge. Byrådslederen sa at Oslo skal ikke og kan ikke snuble på oppløpet.

– Påkjenningen som spesielt Oslos innbyggere har vært utsatt for over tid har kostet mye, men har gitt resultater. Innbyggerne i hovedstaden har gjort en innsats som få har gjort, sier Clausen.

To av tre innbyggere i Oslo mente i forrige uke at tiltakene ikke er for strenge (66 prosent), som er 3 prosentpoeng mer enn landsnittet.

Halvparten føler seg ensomme

Et flertall i Oslo (51 prosent) sier at de føler seg ensom for tiden som følge av pandemien. På landsbasis sier fire av ti nordmenn det samme (40 prosent), hvor andelen som er ensomme er høyest blant de yngre og blant de som bor alene (begge 57 prosent).

Foreldre i Oslo og på Østlandet opplever i størst grad økt konfliktnivå, stress og negativ stemning i familien for tiden.

Foreldre i Oslo med skolebarn er spesielt kritisk til læringssituasjonen for barna sammenlignet med andre landsdeler.

Et halvt år har gått siden byrådet i Oslo innkalte til pressekonferanse 8. oktober med beskjed om at byrådet ikke ville innføre nye tiltak med henvisning til at «tiltakstrøttheten øker». Ett par måneder er også passert siden begrepet «bristepunktet» ble lansert.

Langt fra over

I går presenterte Koronakommisjonen sin evaluering. Deres konklusjon er at myndighetene har samlet sett håndtert pandemien godt.

Samtidig sier de at myndighetene ikke kunne lykkes uten at befolkningen stilte opp. I tillegg påpeker kommisjonen at myndighetene ikke var forberedt på å håndtere pandemien og således viste alvorlig svikt.

– Pandemien er langt ifra over, således gjenstår det fortsatt viktig arbeid, noe som naturligvis først i ettertid skal evalueres, sier Clausen.

Powered by Labrador CMS