Synspunkt

Bor man på 32 kvadratmeter er mulighetene for god HMS på hjemmekontoret dårligere enn om du bor på 150, skriver førstesekretær i LO, Julie Lødrup.

Hvem har ansvaret hjemme?

Pandemien satte i gang et ufrivillig hjemmekontoreksperiment for store deler av den norske arbeidsstokken. LO mener arbeidsmiljøloven også må gjelde når ansatte arbeider hjemmefra, skriver Julie Lødrup.

Publisert Sist oppdatert

Da vi ble kastet ut i det for halvannet år siden var mange og mye uforberedt, både på individ-, arbeidsplass- og samfunnsnivå. Men nå har tiden gått og det er på overtid å rydde opp, og lage gode og klare regler for hvordan ansvarsforholdene er og skal være på hjemmekontoret.

Oppdatert hjemmekontorforskrift

Før sommeren sendte regjeringen ut et høringsforslag for en oppdatert hjemmekontorforskrift. Her foreslår regjeringen at en rekke vernebestemmelser i arbeidsmiljøloven, som skal sikre ansatte et trygt og sikkert arbeidsmiljø, ikke skal gjelde på hjemmekontoret.

Det er vanskelig å forstå hvorfor regjeringen ønsker å svekke arbeidslivets vernebestemmelser for arbeidstakere når de jobber hjemmefra. Arbeidstid er arbeidstid, og arbeidsgivers ansvar for helse, miljø og sikkerhet må fremkomme tydelig i regelverket knyttet til hjemmekontor. LO mener arbeidsmiljøloven også må gjelde når ansatte arbeider hjemmefra.

Mange mennesker trenger rett og slett å komme seg ut, møte kollegaer og være i et arbeidsmiljø for å kunne yte best mulig.

Ulike erfaringer

Arbeidstakeres og arbeidsgiveres erfaringer med hjemmekontor har vært varierende. Både hva slags jobb du har og hvordan hjemmesituasjonen din er, er avgjørende for om hjemmekontoreksperimentet har vært vellykket eller ikke. Og mens arbeidsgivere bør ha oversikt over hva slags arbeidsoppgaver som egner seg for hjemmekontorarbeid og ikke, vil det ikke være mulig å ha tilsvarende oversikt for arbeidstakernes privatliv og mulige hjemmekontorforhold.

Bor man på 32 kvadratmeter er mulighetene for god HMS på hjemmekontoret dårligere enn om du bor på 150. Har du en baby og partneren din er i fødselspermisjon vil det i praksis være umulig å jobbe hjemmefra på en god måte. Og mange mennesker trenger rett og slett å komme seg ut, møte kollegaer og være i et arbeidsmiljø for å kunne yte best mulig.

Må være frivillig

Hjemmekontor må være frivillig. Det må bety at arbeidsgiver ikke kan pålegge ansette hjemmekontor, og også at arbeidsgiver må ha egnede lokaler tilgjengelig. Der det er plass til arbeidstakerne, der forholdene er gode nok til at folk ikke «rømmer hjem» for å kunne konsentrere seg.

Vi må bruke lærdommene arbeidslivet under pandemi ga oss til å rigge til et bedre arbeidsliv både på jobb og hjemme, ikke benytte muligheten til å kutte kontorkostnader uten tanke på folks arbeidsmiljø.

Det er mye bra med hjemmekontor, og mange ønsker å fortsette delvis med det. Skal det være en bærekraftig del av arbeidslivet må vi sikre et godt arbeidsmiljø uansett om man jobber hjemme eller på kontoret. Det kan ikke være sånn at arbeidstakere mister vern når de gjør den samme jobben fra kjøkkenbordet.

Powered by Labrador CMS