Annonse
Leder

Regjeringens pengepisk

Regjeringen i Israel har laget en liste over rundt 20 organisasjoner som skal nektes innreise til Israel. Grunnen er at de støtter den såkalte BDS-bevegelsen (Boycott, Divestments and Sanctions) mot Israel.  Én av de 20 organisasjonene som er svartelistet, er den norske Palestinakomiteen.

Utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) sier til NTB at hun tok opp svartelistingen av Palestinakomiteen og andre organisasjoner med den israelske regjeringen da hun søndag hadde samtaler med statsminister Benjamin Netanyahu.

– Det er svært uheldig at nordmenn som kommer for å følge opp ulike programmer og ­bistandsprosjekter har blitt eller kan risikere å bli nektet innreise til Israel, sier Søreide.

Det er vel og bra. Vårt Land skriver imidlertid i dag at regjeringen har planer om å kutte statsstøtte til organisasjoner som støtter BDS-kampanjen mot Israel. I budsjettproposisjonene for Utenriksdepartementet (UD) står det at «det ikke er i tråd med norsk politikk å støtte organisasjoner som har uttrykt hovedformål å fremme BDS-kampanjen. Regjeringen er imot boikott av Israel. Boikott skaper avstand (...).» Dermed ligger Palestinakomiteen tynt av.

Danmark har også varslet innstramminger i pengestøtten til organisasjoner som kjemper for boikott av Israel.

Hvis det eneste Palestinakomiteen holder på med er å oppfordre til boikott av Israel, er det forståelig at regjeringen vil kutte støtte. Men Palestinakomiteen har et bredt engasjement og fortjener støtte som andre organisasjoner i sivilsamfunnet. Regjeringen bør være varsom med tiltak som vil bli oppfattet som forsøk på å kneble meninger.

Den norske stat er raus med bevilgninger til frivillige organisasjoner som skaper engasjement knyttet til aktuelle politiske spørsmål, noen av kontroversiell art. Noen organisasjoner, flere innen klimafeltet, får støtte for å drive opplysnings- og opinionsarbeid uten at de har særlig mange frivillige på laget.

Dette systemet fører rett som det er til at regjeringen blir kritisert. Slik vil det politiske flertallet at det skal være.  

Regjeringen har liten sans for at det brukes så mange hundre millioner hvert år i støtte til diverse opinionsarbeid med henvisning til at dette styrker demokratiet. Den forsøkte å kutte kraftig i støtten for tre år siden. Men Venstre og KrF sørger hvert år for at bevilgningene blir opprettholdt.

Det synes å være en økende vilje i Høyre for å bruke den økonomiske pisken mot organisasjoner som ikke gjør som regjeringen vil. Linda Hofstad Helleland fratok Islamsk Råd Norge støtten etter bråket som fulgte da de ansatte den kvinnen de mente var best kvalifisert. Problemet var at hun bruker niqab.

I forslaget til ny lov for trossamfunn er det også en paragraf som gir myndighetene anledning til å trekke tilbake statsstøtte. Flere har kritisert dette i høringen som ble avsluttet 31.desember. En frykter at staten skal gripe inn i trossamfunn i saker hvor opinionen krever handling. Når det åpnes for en mulighet, åpner en samtidig for et press for at muligheten skal benyttes.

Det synes å være en økende vilje i Høyre for å bruke den økonomiske pisken mot organisasjoner som ikke gjør som regjeringen vil.

I fjor hadde vi også en opphetet diskusjon om Human Right Service skulle bli fratatt statsstøtten. Diskusjonen startet som en protest mot de meninger Hege Storhaug forfekter.

Det må kuttes i offentlige bevilgninger i årene framover. Frivillige organisasjoner må være forberedt på større kutt enn i andre sektorer, fordi en vil tape mot helse, utdanning og velferd i prioriteringskampen. I denne situasjonen er det viktig at regjeringen opptrer ryddig på det prinsipielle plan.

Regjeringen må være opptatt av mangfold. Kreftene som vil ensrette vokser seg stadig sterkere. Derfor må myndighetene ikke svikte i kampen for retten til å ytre seg, selv om noen blir krenket. Myndighetene må binde seg til masten slik at de motstår fristelsen til å gripe inn ved å frata støtte. Statsråder og politikere må gjerne i skarpe ordelag kritisere organisasjoner og enkeltpersoner.  De får delta i debatten på lik linje med andre og avslå fra å vifte med «bevilgningspisken» sin.

Boikott av Israel er et blindspor. Organisasjoner som støttet boikott av Israel må gjerne bli kraftig kritiserte av Ine Eriksen Søreide. Men hun bør droppe planene om å straffe meninger ved å kutte i statsstøtte.

Annonse
Annonse