Samfunn

Jonas Gahr Støre og Trond Giske holdt pressekonferanse om APs skolepolitikk på Nordpolen skole i Oslo onsdag

– 3.000 nye lærere i norsk skole

– Vi trenger flere lærere slik at alle elever blir sett, vi trenger læreplass til mange tusen som står i kø, og en god skolehelsetjeneste for de som sliter med psykiske problemer, sier Ap-lederen.

Publisert Sist oppdatert

Partileder Jonas Gahr Støre mener dette er grunnen til Arbeiderpartiet sier et klart nei til skattekutt for de som har mest.

– Det er en fallitterklæring å være fornøyd med en skole der hver fjerde elev ikke gjennomfører, sier han i en pressemelding.

«Flere lærere er en forutsetning for en bedre skole, der alle elever opplever god læring, får nok hjelp, er trygge og trives. Derfor er 3000 flere lærere en sentral del av Arbeiderpartiets nye skoleløfte, som ble presentert i dag,» skriver partiet.

– Vi legger nå fram en konkret og omfattende plan for å styrke barn og unges opplæringstilbud, fra barnehage til videregående. Dette er det vi skal gjennomføre hvis vi får flertall for en ny regjering ved valget, sier Støre.

4 milliarder kroner

– Dette er det mest ambisiøse, omfattende og konkrete skolepolitiske programmet Ap noensinne har lagt fram, kanskje også mer ambisiøst enn noe annet parti, uttalte nestleder i Arbeiderpartiet Trond Giske til NTB.

Partiet har beregnet at alle tiltakene vil koste i overkant av 4 milliarder kroner. Lærerløftet alene vil koste rundt 2 milliarder.

– Det er dette man sier ja til hvis man sier nei til høyresidens skattekutt. Vi mener det er en mye bedre investering i Norges fremtid enn å gjøre mangemilliardærer til nullskattytere, sa Giske.

– Høyre har ikke pengene

Ap-leder Jonas Gahr Støre fremleggelsen av skoleløftene til å lange ut mot regjeringen.

– Regjeringen sier vi kan kutte mellom 10–15 og 60 milliarder i skatt i årene som kommer og samtidig ha råd til en hel rekke andre ting. Vi sier at det går ikke opp. Du kan ikke kutte så mye skatt uten å måtte kutte i satsingen til enten eldre eller til ungdom, og de skattekuttene har vi ikke råd til som samfunn, uttalte Støre.

Han harselerte også med Høyres skoleløfter som ble lagt fram forrige uke, der partiet varslet sterkere satsing tidlig i skoleløpet.

– De snakker om det, men de gjør ikke noe med det. Hovedgrunnen er at Høyre ikke har pengene, fordi de skal bruke titalls milliarder på skattekutt, hevdet Støre.

Flere helsesøstre

– Vi må ha en norm for helsesøstertjenesten slik at lærerne får hjelp til å ta seg av de sosiale problemene og ivareta psykisk helse hos elevene, slik at de får tid til undervisning, sier Giske til NRK.

Arbeiderpartiet vedtok på landsmøtet denne våren større vektlegging av praktiske ferdigheter og såkalt praksisnær opplæring allerede fra de første skoleårene, samt å bedre yrkesveiledningen i grunnskolen og gi alle elever kunnskap om ulike yrker.

– Vi har den kulturelle skolesekken der elevene drar på teater, møter musikere og så videre. Det bør bli en like naturlig del at de besøker en byggeplass, en industriarbeidsplass eller et serviceyrke. De må bli kjent med det de kanskje skal utdanne seg til, sier Giske.

Bedre yrkesrekruttering

Arbeiderpartiets skoleløfte består av 18 konkrete tiltak for bedre kvalitet og mer læring i norsk skole.

Dette er noen av hovedelementene:

  • 3000 flere lærere: Flere lærere er en forutsetning for at alle elever skal få oppfølgingen de trenger, for å vinne kampen mot mobbing og for å bedre rekrutteringen til læreryrket.
  • Psykisk helse på pensum: Skolen skal gi barna våre bred kunnskap for å mestre hele livet.
  • Psykiske helseplager har blitt en av våre største folkehelseutfordringer. Det er 70.000 barn og unge som har en psykisk lidelse, enda flere er i gråsonen. Derfor er mer kunnskap og mer tilgjengelig hjelp nødvendig.
  • En mer praktisk skole: Mer testing og terping er ikke løsningen for å få flere til å fullføre skolen. Vi vil ha en mer praktisk skole fra første klasse på barneskolen, med flere prototype/skoleverksteder, undervisning i koding og innføring av den praktiske skolesekken.
  • Nasjonale kvalitetskrav i SFO: For at barna skal få et variert, lærerikt og spennende tilbud, skal skolefritidsordninger bli Aktivitetsskoler med tydelige kvalitetskrav, kobling til innholdet i skolen, fysisk aktivitet, et variert fritids- og kulturtilbud og et godt tilbud om leksehjelp.
  • Flere læreplasser: Alle kvalifiserte søkere skal få tilbud om læreplass gjennom forpliktende avtaler med arbeidslivet. Arbeiderpartiet vil stille sterkere krav til at kommuner og helseforetak tilbyr praksis- og lærlingplasser, og øke lærlingtilskuddet tilsvarende det en skoleplass koster.

– Frp- og Høyre-regjeringen planlegger milliarder i skattekutt til de som har mest fra før. Da blir det mindre penger til å skape en bedre barnehage og skole for barna våre. Arbeiderpartiet skal gjøre det viktigste i livet til det viktigste i politikken. Derfor skal vi sørge for at barna våre møter en barnehage, en skole og en skolehelsetjeneste med ansatte som har tid og kompetanse til å gi alle den oppfølgingen og den kunnskapen de trenger, sier Støre.

Powered by Labrador CMS