digitalisering

Mange visste rett og slett ikke hvordan de skulle bruke de nye digitale verktøyene, skriver Anders Tvedten i TRY Råd.

Digitalisering handler om folk som skal endre seg

Tilpasser du kommunikasjonen til hvor klare de ansatte er for å lære nye digitale ferdigheter, vil du i større grad lykkes med den digitale strategien, skriver Anders Tvedten i Try Råd.

Publisert Sist oppdatert

Anders L. N. Tvedten er fagansvarlig for intern- og endringskommunikasjon i TRY Råd og har en mastergrad i organisasjonspsykologi fra UiB.

SYNSPUNKT. Digital transformasjon handler om folk som skal endre seg. For å lykkes må vi kommunisere ut ifra hvor «digitalt klare» ansatte er.

Korona, sammen med økte krav fra både privat- og bedriftskunder, driver frem en digitaliseringsbølge blant mange bedrifter. Samtidig, ifølge konsulentselskapet BCG er det kun 33 prosent av disse bedriftene som lykkes med å nå de målene de har satt seg for sin digitale utvikling.

Det er med andre ord mange bedrifter som sitter med et uforløst digitalt potensial. Spørsmålet blir da, hvordan få ut dette potensialet? For å igjen referere til BCG så har de utarbeidet et digital roadmap. Som et av mange punkter i dette kartet nevnes menneskene. BCG er veldig flinke folk, så poenget er ikke kritisere deres fremgangsmåte, men heller gjøre et poeng av at jeg mener menneskene bør få en mer sentral plass i digital transformasjon.

Korona, sammen med økte krav fra både privat- og bedriftskunder, driver frem en digitaliseringsbølge blant mange bedrifter

I TRY Råds arbeid har vi sett dette. Vi bistod den norske delen av et stort internasjonalt finanskonsern med digitalisering innenfor en av deres fagretninger i 2019 og 2020. Der skortet det ikke på verktøyene disse fagpersonene kunne ta i bruk. Men, det var vanskelig å få disse flinke folkene til å ta i bruk verktøyene.

De digitale verktøyene hadde åpenbare fordeler både for selskapet og kunden. Vi hadde i forkant gjort hjemmeleksen vår og kommunisert bredt hvorfor digitalisering var veien å gå. Når vi så gjorde undersøkelser så vi at folk hadde fått med seg hvorfor digitalisering var smart. Utfordringen lå i at man ikke så sin egen rolle i denne utviklingen. Man visste rett og slett ikke hvordan man skulle bruke disse digitale verktøyene, og som fagpersoner med høy utdannelse ble det uaktuelt å tilby noe til kundene de ikke var trygge på selv. Løsningen på utfordringen i det selskapet ble en grundig opplæring i de viktigste verktøyene. Men kunne dette vært gjort mer effektivt?

I TRY Råd bruker vi AON Assessment, tidligere norske Cut-e, psykologiske tester som lar bedrifter teste ansattes «digitale readiness», altså hvor klar man er for å lære nye digitale ferdigheter. I vårt arbeid er dette blitt et veldig nyttig verktøy. Ikke fordi man skal kvitte seg med ansatte som skårer dårlig, men fordi det gir mulighet til å tilpasse kommunikasjon og opplæring mye tidligere i en endringsprosess. Det gjør at ansatte får mer tilpasset informasjon og raskere blir med på de digitale endringene.

Min hypotese er at ved å tilpasse informasjon og kommunikasjon ut ifra hvor klare folk er til å motta et digitalt budskap, også gjør at man i langt større grad vil lykkes med de overordnede målene i en digital strategi.

Vil du holde deg oppdatert på ledelse og arbeidsliv? Prøv et abonnement på Dagens Perspektiv, eller vårt gratis nyhetsbrev.

Synspunkt

Skriv til oss!

Del innsikt og meninger,
skriv til
synspunkt@dagensperspektiv.no.
Powered by Labrador CMS