Synspunkt

Illustrasjonsfoto.

God digitalisering ­krever lagarbeid og smidige løsninger

Et nytt, moderne Folkeregister vil være klart i år. Det handler om mer enn bare en ny digital infrastruktur, og vil effektivisere mange prosesser og åpne for nye tjenester, skriver Skattedirektør Hans Christian Holte.

Publisert Sist oppdatert

Skattedirektør Hans Christian Holte.

Synspunkt | Moderniseringen er et eksempel på et moderne digitaliseringsprosjekt som krever samarbeid på tvers av organisasjoner, sektorer og siloer.

I år kommer Skatteetaten til å lansere et splitter nytt Folkeregister. Det vil legge til rette for nye, digitale tjenester i både privat og offentlig sektor.

Folkeregisteret er en nasjonal felleskomponent og inneholder nøkkelopplysninger om alle som bor og har bodd her. Over 20.000 virksomheter bruker opplysninger fra registeret. Brukerne består av alt fra sykehus, kommuner og Nav-kontoret, til banker, forsikringsselskaper og lokale idrettsklubber.

Moderniseringen av Folkeregisteret vil bidra til en mer helhetlig identitetsforvaltning. Brukere får raskere tilgang og rikere informasjon om for eksempel identitetsnummeret (d-nummer) vi tildeler mennesker som kun skal oppholde seg midlertidig i Norge.

Det blir også enklere å hente ut opplysninger fra registeret, og brukere kan få sanntidsinformasjon ved å abonnere på hendelseslister; en av Folkeregisterets nye tjenester.

Det nye Folkeregisteret legger til rette for nye tjenester og prosesser som henger bedre sammen på tvers av ulike samfunnssektorer. I tillegg vil informasjonen publiseres og oppdateres i sanntid døgnet rundt.

Digital dødsmelding er et eksempel på forenkling og digitalisering av en av de tyngste, mest papirbaserte prosessene for å få opplysninger inn i registeret. Tidligere kunne det ta både dager og uker før samfunnet fikk vite at en person hadde gått bort. I mellomtiden ble ressurser sløst bort på legetimer og behandlinger ingen møtte opp på, og på sengeplasser og hjelpeutstyr som ikke ble omdisponert. Nå blir informasjon om dødsfall oppdatert og tilgjengeliggjort for samfunnet på minutter og sekunder, ikke dager og uker.

Digitalisere sammen med andre

Skatteetaten utvikler disse nye og forbedrede tjenestene i tett samarbeid med andre. Moderniseringen av Folkeregisteret krever at andre organisasjoner også bruker ressurser på å tilpasse egne systemer og på andre måter samarbeider med Skatteetaten.

Moderniseringen er et eksempel på et moderne digitaliseringsprosjekt som krever samarbeid på tvers av organisasjoner, sektorer og siloer. Flere av leveransene i prosjektet er konkrete bevis på hvordan ulike etater, aktører og bidragsytere har evnet å «gå i takt» for å lykkes med digitalisering på tvers.

Og det til tross for at innsats og kostnad ofte ligger helt andre steder enn der gevinstene kan realiseres. Dette har krevet – og vil i enda høyere grad fremover kreve – forankring av og forståelse for prosjektets overordnede formål hos alle bidragsytere.

Digital dødsmelding er et eksempel på forenkling og digitalisering av en av de tyngste, mest papirbaserte prosessene

Samarbeidet om modernisering av Folkeregisteret har vært mulig gjennom en samarbeidsmodell hvor de mest sentrale deltakende virksomhetene – som Nav, Posten, UDI og helsesektoren – har egne prosjektorganisasjoner som speiler Skatteetatens prosjekt.

Utviklingsprosjektene er rigget mer eller mindre likt, med de samme rollene på hver side – regelverk, løsning, utvikling, test og innføring. Da har hvert tilknyttede moderniseringsprosjekt kunnet samarbeide tett og effektivt om både prosjektutvikling og innføring, og håndtere både juridiske, organisatoriske og tekniske problemstillinger.

Det er etablert faste møtepunkter på alle nivåer helt opp til departementet. På den måten har faglige problemstillinger kunnet bli løst raskt og effektivt på lavest mulig nivå, eller blitt løftet i en allerede etablert styringsstruktur.

Vær hilset, Digitaliseringsdirektoratet!

Regjeringens digitaliseringsstrategi gir tydelige føringer for det store bildet når det gjelder digitaliseringen av offentlig sektor. Men for at vi skal komme dit, holder det ikke kun å se det store bildet, vi må i større grad tørre å styre etter det. Det kan være utfordrende når gevinstene ikke alltid ligger hos de som må gjøre investeringen.

For å lykkes må vi som offentlig sektor klare å se stort på samarbeidet. Det fordrer god styring og forståelse hos overordnede instanser og departementer.

En viktig oppgave for det nye Digitaliseringsdirektoratet blir å arbeide for å få til mer slikt samarbeid på tvers.

De kan for eksempel komme med beste praksis på hvordan det bør samarbeides mellom virksomheter som blir bundet tettere sammen av digitalisering. Der kan blant annet anbefalte samarbeidsmodeller og styringsstrukturer beskrives. Vi har store forventninger til det nye direktoratet og ser frem til et tett samarbeid.

Moderniseringen av Folkeregisteret som nasjonal felleskomponent viser viktigheten av et tett samarbeid. Den største verdien av moderniseringen kommer når det nye registeret tas i bruk for å skape innovative, brukervennlige og smidige løsninger som gjør hverdagen enklere for folk og bedrifter.

Det får vi til i samarbeid med andre, og det er et slikt lagarbeid som trengs for å få til en videre digitalisering av Norge.

Synspunkt

Skriv til DP Synspunkt


Del dine meninger med ledere og andre ressurspersoner i arbeids- og samfunnsliv? Skriv til DP SYNSPUNKT.

Les alle synspunkt her.


Powered by Labrador CMS