Samfunn

BONUS FOR BARN: Flere land lokker med gunstige ordninger for familier som får tre barn.

Kamp mot synkende fødselstall i Europa

Bekymring over lave fødselstall gjør at regjeringer i flere land i Europa tar nye virkemidler i bruk for å få folk til å lage flere barn.

Publisert Sist oppdatert

Fødselstallene har vært dalende i Europa de siste tiårene, og i mange land er myndighetene bekymret over utviklingen. Nå tar flere land nye grep for å snu utviklingen.

Tiltakene omfatter blant gratis eiendom, skattekutt og rentefrie lån, viser en oversikt over politikken i ulike land som den tyske avisen Welt har laget.

Italia: Jord for barn

Den italienske regjeringen vil lokke med både penger og eiendom for å få opp fødselstallene. Foreldre som mellom 2019 og 2021 får sitt tredje barn, vil bli tildelt jordbruksland som de kan forpakte kostnadsfritt i 20 år. De vil også få et rentefritt lån på 200 000 euro for å bygge hus på eiendommen.

Halvparten av all statlige landeiendommer skal avsettes til aksjonen «jordbruksland for det tredje barnet», skriver Welt.

Håpet er at tiltaket skal snu trenden med en synkende befolkning, ifølge landbruksminister Gian Marco Centinaio.

Ungarn: Skattekutt til mødre

Da Ungarns statsminister Victor Orbán tok fatt på sin tredje periode i statsministerstolen i april i år, kunngjorde han at fødselsraten i landet skulle opp fra knapt 1,5 til 2,1 innen 2030.

I høst har regjeringen arbeidet med en ny plan for å nå dette målet. Den innebærer blant annet at kvinner med tre barn skal slippe å betale inntektsskatt resten av livet.

Familier med tre barn får også 30 000 euro fra staten til kjøp av bolig og ytterligere 30 000 i rentefritt lån. Trebarnsfamilier får dessuten 90 prosent rabatt på offentlig transport.

Den ungarske familiepolitikken omfatter også gratis barnehage, og kvinner som velger å være hjemme med barna kan få kontantstøtte i inntil tre år. Kontantstøtten tilsvarer 70 prosent av lønna i den siste jobben de har hatt.

Østerrike: Skattelette for barnefamilier

Også i Østerrike brukes skattepolitikken aktivt for å premiere barnefamilier. Fra neste år skal foreldre få en skattelette på opptil 1 500 euro i året per barn.

Regjeringen har fått kritikk for at skatteletten først og fremst vil komme bedrestilte familier til gode. For å imøtegå denne kritikken er det besluttet at enslige forsørgere skal få en skattelette på minst 250 euro.

Personer som lever på velferdsytelser vil imidlertid ikke få noen skattelette, ifølge Welt.

Østerrike vil også stramme inn på trygdeeksport ved at ytelser som arbeidsinnvandrere får til barn i hjemlandet, skal kostnadsjusteres etter prisnivået der. Pengene som spares på det, skal ifølge regjeringen gå til «våre egne barn i Østerrike».

Powered by Labrador CMS