Samfunn

Et nytt lovforslag i Danmark om strengere krav statsborgerskap for innvandrerbarn kritiseres.

Kritiseres: Danmark vil gjøre det vanskeligere for flyktninger

Skal bli vanskeligere for innfødte flyktningbarn å få dansk statsborgerskap.

Publisert Sist oppdatert

Det skriver europaportalen.se.

Ifølge lovforslaget må unge som er født og oppvokst i Danmark i fremtiden oppfylle de samme kravene som alle andre utlendinger når de søker om statsborgerskap. Man skal ikke kunne søke om statsborgerskap før man har fylt 18 år.

En slik lov kan derimot bryte med europeiske konvensjoner om statsborgerskal, som sier at det skal være lettere for personer som er født og bosatte i et land å få statsborgerskap enn for andre utlendinger, ifølge Institutt for menneskerettigheter.

Bare tidligere danske statsborgere og statsborgere fra øvrige nordiske land skal unntas fra kravet.

– Det er instituttets oppfatning at alle unge som er født i Danmark skal få tilgang til statsborgerskap på samme vilkår som unge fra de nordiske landene, sa Eva Ersbøll på Institutt for menneskerettigheter i en kommentar.

Spørsmålet om skjerpete regler for statsborgerskap skal debatteres i Folketinget i begynnelsen av desember. I tillegg til den borgerlige blokken støttes forslaget av Socialdemokratene.

Powered by Labrador CMS