Samfunn

UDI-direktør Frode Forfang presenterer halvårstallene for asyl og mottak, og gir et bilde av hva som har skjedd etter de store asylankomstene i 2015.

Laveste antall asylsøkere siden 90-tallet

Det kom 2.380 asylsøkere til Norge første halvår i år. Det er det laveste antallet siden 90-tallet.

Publisert Sist oppdatert

Utlendingsdirektoratet (UDI) mener færre asylankomster utfordrer deres beredskap.

– Vi må tilbake til 90-tallet for å finne lavere ankomst av asylsøkere. Den nedbyggingen vi må gjennomføre som resultat av dette, gjør oss sårbare for nye svingninger, sier UDI-direktør Frode Forfang, som varsler store endringer for UDI.

Mottakskapasiteten er bygd ned i takt med at antall beboere har gått ned. Forfang sier dette har skapt utfordringer for driftsoperatører og kommuner.

52 prosent (1.236) av asylsøkerne som kom til Norge mellom januar og juni er relokalisert fra Italia og Hellas. De aller fleste som kom var fra Eritrea og Syria.

Raskere familiegjenforening

UDI opplyser at saksbehandlingstiden for familiegjenforening har gått kraftig ned.

På grunn av den pågående krigen i Syria og mange søknader om familiegjenforening derfra, har UDI vært opptatt av å fjerne flaskehalser ved ambassadene i nabolandene. Kapasiteten ved ambassadene i Beirut og Ankara har vært en utfordring.

– UDI har derfor bidratt med saksbehandlere ved disse ambassadene det siste halvåret, sier Forfang, og forteller at dette har gitt gode resultater.

– Nå er ventetiden for å levere søknad ved ambassaden i Beirut nede i en uke, mot 9 måneder på det meste, sier han videre.

1.173 asylsøkere som kom i 2015 har fått ja til å få familiemedlemmer til Norge. Inkludert barn er det til sammen 2.994 personer som har fått innvilget familiegjenforening med en som kom som asylsøker. 2.087 søknader om familiegjenforening er fortsatt til behandling. De fleste familiegjenforeningene er med syriske borgere.

Litt over halvparten

UDI opplyser at de nesten er i havn med asylsøknadene fra 2015. Litt over halvparten av de 31.150 asylsøkerne som kom til Norge i 2015, fikk innvilget beskyttelse. De fleste av disse er allerede bosatt, mens 13 prosent fortsatt bor i mottak.

Blant asylsøkerne som kom over Storskog, var det 31 prosent som fikk beskyttelse i Norge. Resten fikk enten avslag etter realitetsbehandling, ble henvist til trygt tredjeland (Russland), ble henlagt som følge av forsvinning eller trakk søknaden.

UDI opplyser at Norge nå har innfridd sin forpliktelse til å ta imot 1.500 relokaliserte fra Hellas og Italia for å avhjelpe situasjonen ved Schengens yttergrense etter at landegrensene nordover ble stengt. De siste av de relokaliserte kommer til Norge i disse dager.

Powered by Labrador CMS