Samfunn

VURDERER SPESIALDOMSTOL: SV og Arbeiderpartiet ønsker en ordning som kan gi ofrene for trygdeskandalen rask økonomisk oppreisning.

Regjeringen sier nei til spesialdomstol for Nav-ofre

SV og Arbeiderpartiet tar til orde for en spesialdomstol som kan gi ofre for trygdeskandalen rask økonomisk oppreisning. Regjeringen vender tommelen ned for forslaget.

Publisert Sist oppdatert

Flere tusen nordmenn ble rammet av trygdeskandalen, som skyldes at Nav feiltolket EØS-reglene og gir mottakere av sykepenger, arbeidsavklaringspenger og pleiepenger rett til å reise til andre EØS-land.

Oppryddingen etter skandalen er i gang, men for en del av ofrene kan det ta lang tid før de får sakene sine avgjort.

Tidligst neste høst kan det settes punktum for de første sakene i rettssystemet. Det skyldes at Høyesterett har bedt Efta-domstolen om en autoritativ avklaring, skriver Aftenposten.

– Vi ser at folk kan komme til å dø før de får frikjennelsen sin. Før de får oppreisningen som de er lovet, sier stortingsrepresentant Freddy André Øvsteård fra SV til avisen.

Ønsker fortgang

For å få fortgang i saken mener SV og Arbeiderpartiet det kan være behov for en spesialdomstol som kan gi Nav-ofrene økonomisk oppreisning mens de venter på endelig avklaring i rettssystemet.

Øvstegård trekker fram voldsoffererstatningen som et eksempel når han argumenterer for at Stortinget kan opprette et særskilt oppreisningsorgan for Nav-ofrene.

– Vi kan lage et spor ved siden av det vanlige rettsopplegget. Vi forholder oss da ikke til det som skjer i Efta nå. Vi forholder oss til de som Nav har identifisert, og som alle regner med er feilaktig dømt og rammet. De skal kunne søke rask og effektiv oppreisning, sier SV-representanten til Aftenposten.

Regjeringen sier nei

Fungerende arbeids- og sosialminister Henrik Asheim fra Høyre avviser forslaget om en spesialdomstol for Nav-ofre.

– Vi har sagt at vi mener det er riktig at disse sakene behandles i det samme rettssystemet. Jeg skjønner utålmodigheten. Jeg skjønner at man ønsker å få det avgjort tidlig. Men når vi får dette avgjort ved Efta-domstolen, som Høyesterett skal bruke i en konkret sak, mener vi det er riktig at man følger de vanlige rettssporene, sier Asheim til Aftenposten.

Powered by Labrador CMS