Annonse
Foto: ID 47350705 © Rawpixelimages | Dreamstime.com

Hvilken type tenker er du?

I ledelsesfaget og ulike typer konsulentvirksomhet dukker det rett som det er opp teorier og verktøy der folk deles inn i ulike kategorier eller typer. Kritikken mot den måten å tenke ledelse på er at det kan bli for enkelt. Vi er alle mennesker med ulike sider, og det er betimelig å stille spørsmål ved om vi kan settes inn i én boks. Nå er det imidlertid opp til lederen hvordan man bruker slike modeller og teorier, og kategoriseringer kan få fram noen forskjeller som kan være til ettertanke.

Et - av mange -  eksempler på «typologisering», finner vi hos konsulentene Mark Bonchek, grunnlegger av Shift Thinking, og Elisa Steel, sjef i selskapet Jive. I innlegget «What kind of thinker are you?» hos hbr.org skriver de to om at vi mennesker tenker på ulikt vis, og lister opp følgende åtte typer som dukker opp i ulike kombinasjoner av måten vi fokuserer og orienterer oss på:

  • Utforskeren - tenker på å fram kreative ideer.
  • Planleggeren - tenker på å designe effektive systemer.
  • Den energiske - tenker på å mobilisere folk til handling.
  • Den samlende - tenker på å bygge og styrke relasjoner.
     
  • Eksperten - er opptatt av objektivitet og innsikt.
  • Optimalisereren - er opptatt av å forbedre produktivitet og effektivtet.
  • Produsenten - er opptatt av ferdigstillelse og momentum.
  • Coachen - tenker på potensial og å dyrke/utvikle menneskene

Konsulentene skriver underveis at den ene måten å tenke på ikke nødvendigvis utelukker en annen, men at de hevder at det er noen mønstre i måten vi tenker på. Hva er den mest naturlige tilnærmingen for deg og de du samarbeider med? Ideen med kategoriseringen er ifølge konsulentene at man kan samarbeide og kommunisere bedre i et team hvis man kjenner sin egen, og de andres måte å tenke på.

Hva tenkte du da du leste listen? Kjenner du igjen noen sider ved deg selv? Eller hos noen på teamet ditt?

 

 

 

Annonse
Annonse