Internasjonalt

FLERE ELDRE UFØRE: Økt aldersgrense for tidligpensjon har ført til at flere dansker på 60+ har gått over på uføretrygd.

Flere eldre på uføretrygd etter pensjonskutt

Innstramminger i ordning med tidligpensjon har ført til at flere dansker over 60 år har havnet på uføretrygd, viser en ny analyse.

Publisert Sist oppdatert

De siste årene har Danmark strammet inn på ordningen med etterlønn, den danske parallellen til den norske avtalefestet pensjon (AFP). Innstrammingen har skjøvet eldre over på andre velferdsytelser, viser en analyse fra tankesmia Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE).

Økt aldersgrense

Dansker som tilfredsstiller kravene til å være med i ordningen med etterlønn, har hatt mulighet til å gå av med pensjon fem år før vanlig pensjonsalder.

Fram til utgangen av 2013 kunne man gå av med etterlønn som 60-åring, men fra 2014 er aldersgrensen gradvis hevet. I dag må man være 62,5 år før man får rett til etterlønn.

Flere eldre uføre

Etter at det har blitt vanskeligere å få etterlønn, har det blitt markant flere over 60 år som har endt opp på førtidspensjon, som er danskenes navn for uføretrygd. Det går fram av en analyse der Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) ser på konsekvensene av at etterlønnsalderen er hevet.

Analysen viser til ny statistikk som forteller at overgangen til uførepensjon har økt klart mer blant dansker over 60 enn blant andre aldersgrupper.

Det kan indikere at de som er over 60 år, har behov for et annet inntektsgrunnlag når de ikke lenger har mulighet til å trekke seg tilbake på etterlønn, mener AE.

Flest blant 61-åringer

Det er særlig blant 61-åringer at det har skjedd en økt overgang til uførepensjon. Det styrker antakelsen om at det er en sammenheng mellom økt aldersgrense for etterlønn og økning i tallet på uføretrygdete.

Blant 64-åringer, som ikke ikke er berørt av den økte etterlønnsalderen, har det ikke vært noen økning i overgangen til uføretrygd, påpeker AE i sin analyse.

Velferd + DP

Powered by Labrador CMS