Samfunn

56 prosent har svært stor eller stor tillit til klimaforskning, men 13 prosent har liten eller svært liten tillit til forskning på dette feltet.

Nordmenn har høyest tillit til helseforskning

Tilliten er derimot ikke tilsvarende høy til klimaforskning. – Urovekkende, mener Forskningsrådets leder.

Publisert Sist oppdatert

Tallene fra Forskningsrådets siste befolkningsundersøkelse viser at 83 prosent av befolkningen har meget eller ganske stor tillit til forskningen.

Selv om den generelle tilliten til forskning er høy, er det ikke all forskning som har like høy tillit.

75 prosent har svært stor eller stor tillit til helseforskning, mens tilsvarende tall for kjønns- og likestillingsforskning er 50 prosent.

56 prosent har svært stor eller stor tillit til klimaforskning, men 13 prosent har liten eller svært liten tillit til forskning på dette feltet.

– Det er betryggende å se at nordmenns tillit til forskning generelt er høy, men det er urovekkende at klimaspørsmålet synes å være noe som skaper polarisering blant folk også når det gjelder forskningen, sier administrerende direktør i Forskningsrådet John-Arne Røttingen.

Folk med utdanning utover videregående skole har betydelig større tillit til forskning enn andre. Dette gjelder klimafeltet mer enn de andre feltene.

Kjøpt og betalt forskning

85 prosent mener at forskning er til nytte for allmenheten. Imidlertid sier 30 prosent seg enig i påstanden «forskningsresultater er ofte kjøpt av industri eller myndigheter og er dermed ikke til å stole på» og et tilsvarende antall sier ja til påstanden «forskningsresultater er i stor grad preget av forskernes egne politiske holdninger og oppfatninger».

Dette perspektivet påvirker kanskje også generell tillit til forskere. 72 prosent har meget eller ganske stor tillit til forskere, mens 83 prosent har tillit til forskning.

Forskning som er finansiert av internasjonale forskningsprogrammer (som for eksempel EUs forskningsprogram) har klart høyest tillit (67 prosent), offentlig finansiert forskning ligger som nummer to (59 prosent), organisasjoner og stiftelser deretter (47 prosent), mens næringslivsfinansiert forskning scorer lavest (31 prosent).

En fersk undersøkelse fra Sverige viser at 73 prosent har meget eller ganske stor tillit til forskning, mens Norge er blant landene med høyest tillit til forskere, ifølge en global undersøkelse utført av Gallup for Wellcome i 2018.

Powered by Labrador CMS