Annonse
Hvis Norge stopper åpning av nye olje- og gassfelt etter 2021 vil det ikke få mye å si for norsk økonomi, mener forskere. Oljeindustrien er ikke enig.  Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB      

Forsker tror ikke på oljesmell for Norge

Det internasjonale energibyråets (IEA) veikart for en nullutslippsverden i 2050 har skapt heftig debatt i Norge.

Konklusjonen i rapporten er at hvis verden skal nå målet om maks 1,5 graders global oppvarming, så er det ikke rom for å åpne nye olje- eller gassfelt etter 2021.

– Dette må kunne kalles en myk landing for oljenæringen. Det vil ikke medføre store problemer for norsk økonomi, sier Ådne Cappelen, forsker i Statistisk sentralbyrå (SSB), til Klassekampen.

I en rapport SSB ga ut i fjor høst anslås det at innføring av letestans kun vil gi 0,5 prosent lavere brutto nasjonalprodukt for Fastlands-Norge i 2050.

Samfunn og bedrifter som er spesielt avhengige av oljenæringen vil riktignok rammes hardere.

Også Bård Lahn, forsker ved Cicero senter for klimaforskning, tror en stans i nye oljefelt ville vært relativt udramatisk, skriver avisen.

Stein Lier Hansen, administrerende direktør i Norsk Industri, er ikke like optimistisk og advarer mot å følge IEAs råd. Han mener IEA trekker sine konklusjoner uten å studere Norge nærmere.

Annonse
Annonse