Annonse

Avlæring og læring – to sider av samme sak

I en artikkel i nettmagasinet Ledelse Idag viser Henrik Holst Larsen, professor ved Copenhagen Business School, til at vi bruker mye tid på læring og kompetanseutvikling, men at vi ofte overser at det må ryddes plass i hyllene, i form av avlæring, for at det skal være mulig å lære noe som er nytt eller annerledes.

Under konferansen Academy of Management (AOL) i Florida, hvor Larsen deltok, snakket flere forskere om hva avlæring er og hvorfor det er viktig.

Det som gjør avlæring av tidligere kunnskap og ferdigheter vanskelig, er ifølge Henrik Holt larsen at det nye skaper usikkerhet, det krever energi og det kan rokke ved det verdensbildet vi har fra før av.  Det er særlig den delen av de organisatoriske rutinene som er forankret i det sosiale miljøet som er vanskelige å endre. Dette er noe folk er enige om og står sammen om. «Det er slik vi gjør det her hos oss.»

Larsen viser til at det på AOL-konferansen ble understreket at avlæring er noe som skjer bevisst. Å avlære noe er ikke noe som skjer tilfeldig, uten at du vil det.

Han peker på at det er særlig vanskelig å få til avlæring i en organisasjon hvor resultatene er gode og ting går på skinner. Da er lysten til avlæring og ny læring minimal. Faren ved suksess er at man etablerer noen suksesskriterier som skaper et selvforsterkende bilde av hva som er riktig. Og at man ikke trenger å gjøre noe annerledes.

Ifølge Larsen finnes det en lang rekke metoder for å få fart på avlæringen. Én av dem er å bruke nøkkelpersoner som rollemodeller, ambassadører og rambukker for nytenkning. En annen metode er å forsøke å skape en kultur med incitamenter som fremmer eksperimenter, spontanitet og risiko fremfor å sanksjonere den typen adferd. En tredje metode er å utnytte eksisterende eller nye kraf fra eksterne aktører, herunder myndigheter, kunder, medier, faglige organisasjoner, foreninger etc.

Les mer om Larsens betraktninger om avlæring og den lærende organisasjon i artikkelen hos Ledelse i Dag.

Annonse
Annonse