Annonse
Sjefer som ikke vet hva medarbeiderne faktisk gjør, står ikke høyt i kurs i Norge.

3 kjennetegn på en dårlig sjef

Berit Sund, stipendiat ved Institutt for strategi og ledelse på Norges Handelshøyskole, jobber med en doktorgrad om norsk lederstil.

Hos forskning.no forteller hun at kjennetegnene på en dårlig leder vil variere fra kultur til kultur og fra land til land. Dette er ifølge Sund tre kjennetegn på en dårlig leder sett med norske øyne:

  • Involverer i liten grad medarbeiderne sine
    I Norge forventer medarbeiderne å få ta del i de fleste aspekter ved arbeidshverdagen. De forventer eksempelvis at de får si sin mening før beslutninger tas.
  • Mangler fagkunnskap
    En leder kan vite mye om ledelse, men hvis han lite om hva medarbeiderne faktisk gjør i jobbene sine, oppleves det som negativt.
  • Ser ikke enkeltindivider, men fokuserer på gruppen
    Det blir også oppfattet negativt om en leder for eksempel glemmer å gi ekstra oppmerksomhet til de som har jobbet ekstra mye med å lande en stor kontrakt for bedriften.
Annonse
Annonse