Annonse
Ledere kan få strategisk hjelp ved å oppmuntre medarbeiderne til å se muligheter og unngå problemer, mener Robert Kabacoff.

5 grep for å få flere til å tenke strategi

Strategiske ledere har en bred og langsiktig tilnærming til problemløsing og beslutningstaking som inkluderer objektive analyser, planlegging og det å tenke framover. De ser hva som må gjøres nå, og hva som bør gjøres på lenger sikt. De er systematiske og er flinke til å se konsekvensen av beslutningene sine. Dette skriver Robert Kabacoff, visepresident i Research at Management Research Group, i et blogginnlegg hos Harvard Business Review.

Kabacoff mener at organisasjoner kan ta grep for å utvikle lederne sine til å bli mer strategiske i tankegangen. Det er ikke nødvendigvis lett, men dette er noen av de grepene han mener har noe for seg:

  • Du kan oppmuntre ledere til å sette av tid til strategisk planlegging, alene eller i møter med andre. Å lære seg å jobbe med en strategisk tilnærming tar imidlertid tid. Prøv å få det til å inngå som en fast del av jobben.
  • Sørg for å tilby lederne informasjon om markedet, bransjen, kundene, konkurrentene og ny teknologi som påvirker forretningene. Sitter du på bred forretningsinformasjon er det lettere å tenke større enn fra dag til dag.
  • Sørg for at folk vet hva som skjer internt, på tvers av avdelingsgrensene. Det kan også opprettes team som jobber med strategi på tvers. Resultatene av arbeidet bør deles med alle.
  • La ledere få tilgang til en mentor/læremester som er kjent for å være en god strateg.
  • Belønn folk for strategisk tenkning, ikke bare for å respondere på en ferdig tenkt strategi. Forsøk å bygge en organisasjonskultur som oppmuntrer det å se muligheter og unngå problemer.
Annonse
Annonse