Annonse

– Den norske idrettsmodellen står for fall

Det skriver Morgenbladet.

Norske barn er både i dårligere form og leverer dårligere resultater på idrettsbanen enn sine foreldre og besteforeldre. En av årsakene er at vi beveger oss mindre. Forskere fra Norges Idrettshøgskole har funnet ut at 70 prosent av den voksne befolkningen, og omtrent halvparten av 15-åringene i landet, ikke når minstekravet til daglig fysisk aktivitet.

Alle peker på idretten som løsningen på problemet, men stadig flere uttaler seg nå kritisk om hvordan idretten prioriterer de økte midlene som kommer inn til breddeidrett. Kritikken går på at Norges Idrettsforbund har nedprioritert barn, ungdom og breddeidrett, og i stedet styrket administrasjonen. Den politiske ledelsen har slitt med å kontrollere idrettens bruk av offentlige midler.

– Jeg mener at den norske idrettsmodellen står for fall, sier professor ved Norges Idrettshøgskole, Gunnar Breivik, til Morgenbladet.

Ifølge Breivik lever vi i dag i en illusjon om at det er Norges Idrettsforbund som tar seg av folkehelsen, noe han mener ikke er riktig. I stedet for at de tradisjonelle idrettene holder folk i aktivitet, er det i dag livsstilssport, ungdomssport friluftsliv og andre aktivitetsformer som holder oss i gang. Bare 14 prosent av den voksne befolkningen trener i idrettslag, og idretten har mistet sin kraft som den viktigste aktøren, ifølge Breivik.

– Falskt flagg

Breivik får støtte av generalsekretær i Norsk Bandyforbund, Tomas Jonsson, som mener forbundet seiler under falskt flagg, siden barn og unge ikke blir prioritert av idrettsledelsen:

– Barne- og ungdomsidretten trekkes gjerne frem om man ikke får gjennomslag og brukes som en brekkstang for å bedre de økonomiske forutsetningene fra det offentlige, men Idrettsforbundet synes ikke å prioritere tiltak som har til formål å rette midler ned mot aktiviteten på lokalt nivå, sier han til Morgenbladet.

Tidligere formann i Norges Idrettsforbund, og professor ved Norges Idrettshøgskole, Hans B. Skaset, er like kritisk. Han er også bekymret over myndighetenes kontroll med pengebruken, og mener det har vært vanskelig å kontrollere eventuelle misbruk av offentlige overføringer.

– Gjensidig avhengige sider

Norges idrettsforbund mener topp- og breddeidrett er to gjensidig avhengige sider av den norske idrettsmodellen.

– Alle som deltar er like viktige, uansett alder og prestasjonsnivå. Når 80 prosent av alle norske barn er en del av idrettsbevegelsen, er idretten en viktig samfunnskraft, sier assisterende generalsekretær i Norges Idrettsforbund, Øystein Dale, til Morgenbladet.

Annonse
Annonse