Annonse
Foto: Shutterstock.com

Gjør hierarkiet til et bedre sted å være

Hierarkiet er en utskjelt organisasjonsform, konstaterer Forbes-skribent Erika Andersen i ett av sine innlegg på Forbes’ nettsider. Når hierarkiet først er til stede, kan vi imidlertid gjøre vårt for å gjøre det så bra som det kan være, mener hun.

Respekt på alle nivåer i hierarkiet er noe av det som kan gjøre et hierarki til et bedre sted å være, konstaterer Andersen i et av sine Forbes-innlegg. Noe av det de fleste misliker med dårligere hierarkier er at mennesker på toppen av maktpyramiden behandles med mye mer respekt enn dem som befinner seg på nederste trinn.

En annen tilnærming som kjennetegner hierarkier som fungerer godt, er ifølge Andersen at reglene er enkle og bidrar til klarhet, ikke kontroll. På sitt verste fungerer hierarkier motsatt, med mye kontrollerende virksomhet.

Et tredje kjennetegn på gode hierarkier er at de ulike rollene er fornuftig definert. Rollene er klare og eksplisitte. Folk vet hva de har ansvar for, I dårlige hierarkier har roller en tendens til å bli definert ut fra status, og i mindre grad ut fra hvem som faktisk skal gjøre hva.

Annonse
Annonse