Annonse

Sandbergs statsrådssug

Det er ytterst få som regner med å få en plass rundt kongens bord. Det skjer nesten ikke at noen lanserer seg selv som statsråd. Det regnes for å minske egne sjanser for å bli det. Frps nestleder Per Sandberg stiller i en liga for seg selv. En del politiske kommentatorer har fått det for seg at Frp vil vurdere å gå ut av regjeringen. I går kunne Vårt Land fortelle at et massivt flertall av fylkeslederne vil at Frp skal fortsette i regjeringen. Og søndag kunne nestleder Per Sandberg fortelle til TV2 at tiden var inne for at han burde gå inn i regjeringen for å «lage vei i vellinga». Det siste sa han ikke, men det er nok det han tenker.

«Gjør plass, gjør plass, her kommer jeg». Det sier han vitterlig, men med litt andre ord.

– Jeg har mer lyst til å være statsråd nå enn høsten 2013. Da må det konstrueres et nytt departement. Et innenriksdepartement, sa Sandberg til TV2. Han ser for seg et innenriksdepartement som kan ta seg av samordningen av regioner, turisme og reiseliv – og muligens deler av Justisdepartementets ansvarsområder.

Siv Jensen

For alt hva vi vet, krever Siv Jensen nå at Erna Solbergs skal rydde plass for Per Sandberg så snart som mulig. Det virker som dette er et av tiltakene Frp tror kan bidra til få en god del av velgerne de har mistet på to år, tilbake til partiet.

Erna Solberg har ikke sagt noe om at hun vil gjøre endringer i regjeringen. Det er ikke unaturlig om det skjer, men Solberg er ikke typen med høyt forbruk av statsråder. Hun vet at det er politikken som teller. Regjeringens problem er ikke statsrådene. Noen endringer blir det nok.

Frps problem er at Venstre og KrF ikke vil ha noe mer av det Per Sandbergs politisk ideer. Det hjelper ikke det fnugg om Erna Solberg skulle la seg presse til å gi ham tittelen «innenriksminister».

Sandberg får full støtte av stortingsrepresentant Ulf Leirstein, som er Frps justispolitiske talsmann og andre nestleder i styret i stortingsgruppen. Han kan fortelle at det har vært hans kongstanke siden 2013 å opprette et innenriksdepartementet som skal ha ansvar for alt som går på sikkerhet, beredskap, politi og grensekontroll – oppgaver som i dag er fordelt mellom justisdepartementet, forsvarsdepartementet og finansdepartementet. Den aktuelle, politiske situasjonen med flyktningkrise, høyt sikkerhetsnivå, bevæpning av politiet og kritikk av regjeringens beredskapsarbeid mener han tilsier at dette skjer nå.

Ideen om et eget innenriksdepartement var framme i forhandlingene som gikk forut for regjeringsdannelsen i 2013. Det har altså en viss støtte i Frp.

Hva mener Anundsen?

Det er slett ikke sikkert justis- og beredskapsminister Anders Anundsen synes dette er en god ide. Det er i dag han som sitter med ansvaret for det meste som tenkes lagt til et nytt departement.

Beredskap og sikkerhet berører flere departementer. Høringen i Stortinget på forsommeren viste at det tar tid å klargjøre ansvarslinjer og få samarbeidsmodeller til å fungere mellom departementer og direktorater. Den sektorisering departementsstrukturen representerer, er et hinder for raskt og samordnet opptreden når situasjoner krever det.

Hvis man nå skal i gang med enda en omstrukturering for å ivareta sikkerhet, er sjansen som for at en mister mye av det som er oppnådd. Man vil tidligst komme i gang med et nytt departement rundt årsskiftet. Da er det ikke mer en litt over et og et halvt år til det er valg. En departement skapt av Frp vil neppe overleve valget i 2017. Det er fint lite Per Sandberg kommer til å få utrettet som sjef for et nytt departement i løpet av et og et halvt år. Prate kan han, men han er et ubeskrevet blad som politisk iverksetter.

Å slippe Per Sandberg inn i regjeringen, er ikke Erna Solberg imot. Lite tyder dog på at hun vil stokke om på ansvarsforholdene i tre, fire departementer for å spesialkonstruere et departement til Per Sandberg.

Strukturelle endringer

Strukturelle endringer er overvurdert med hensyn på å oppnå resultater. Å gjøre endringer i departementsstrukturen nå, er først og fremst en fiks, ikke en velbegrunnet ide.

Frp bør konsentrere seg om å tro på sin egen politikk og leve med at det ikke er flertall for mye av det de står for i Stortinget. Det blir ikke bedre med Per Sandberg på et statsrådskontor.

Frps problem er at Venstre og KrF ikke vil ha noe mer av det Per Sandbergs politisk ideer. Det hjelper ikke det fnugg om Erna Solberg skulle la seg presse til å gi ham tittelen «innenriksminister».

Annonse
Annonse