Annonse
Foto: ID 53149477 © Piotr Marcinski | Dreamstime.com

Slik unngår du å diskriminere

I en arbeidstagerundersøkelse fra TNS Gallup som ble offentliggjort tidligere i vår, svarte 55 prosent av kvinnene og 22 prosent av mennene at de hadde opplevd forskjellsbehandling knyttet til graviditet eller foreldrepermisjon.

12 prosent av kvinnene og 9 prosent av mennene oppga at de har fått spørsmål om de venter barn i jobbintervjuer. 14 prosent av kvinnene svarte at de ikke hadde fått en jobb de søkte på fordi de var i foreldrepermisjon, mens rundt 20 prosent fortalte at de er blitt utestengt fra, eller ikke blitt vurdert, i lønnsforhandlinger. 

Undersøkelsen ble behørig omtalt i mediene, og likestillings- og diskrimineringsombud Sunniva Ørstavik har på ombudets hjemmesider uttalt at det er altfor mange arbeidsgivere som bryter loven, og viser til at kommende mødre og fedre betaler prisen.

Likestillingsombudet har utarbeidet en sjekkliste for arbeidsgivere som vil unngå å diskriminere gravide og medarbeidere i foreldrepermisjon. 
Vil du finne ut hvordan din virksomhet ligger an?

Sjekklisten finner du her.

Et sammendrag av rapporten fra undersøkelsen som er omtalt ovenfor, finner du her

Annonse
Annonse